Weź udział w konsultacjach on-line z udziałem ministra odpowiedzialnego za fundusze unijne i marszałka województwa łódzkiego

Na co przeznaczyć pieniądze unijne? Ty też możesz współdecydować o podziale pieniędzy unijnych...

Czytaj więcej