Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło konkurs 6/1.1.1./2020 ,,Szybka ścieżka” na badania przemysłowe i/lub eksperymentalne prace rozwojowe. Prace mogą zostać dopełnione pracami przedwdrożeniowymi. Efektem tych działań będzie sporządzenie innowacyjnego rozwiązania, które może zostać wdrożone w działalności gospodarczej.

Zgłaszany projekt musi obejmować eksperymentalne prace rozwojowe i może być realizowany jedynie w regionach słabiej rozwiniętych (wszystkie województwa poza województwem mazowieckim).

Dofinansowane projekty muszą wpisywać się w minimum jedną Krajową Inteligentną Specjalizację:

 • zdrowe społeczeństwo,
 • biogospodarka rolno-spożywcza, leśno-drzewna i środowiskowa,
 • zrównoważona energetyka,
 • surowce naturalne i gospodarka odpadami,
 • innowacyjne technologie i procesy przemysłowe (w ujęciu horyzontalnym).

 

Kto może wziąć udział w konkursie:
 • przedsiębiorstwa,
 • konsorcja przedsiębiorstw (maksymalnie 3),
 • konsorcja naukowo-przemysłowe (liderem może być jedynie przedsiębiorstwo).

 

Na co można przeznaczyć dofinansowanie:
 • badania przemysłowe,
 • prace rozwojowe,
 • prace przedwdrożeniowe,
 • usługi doradcze dla MŚP.

 

Rundy naboru wniosków:

I. dla dużych przedsiębiorstw oraz ich konsorcja (również z udziałem MŚP oraz jednostek naukowych): 3-21 sierpnia 2020 r.
II. dla MŚP i ich konsorcja (także z udziałem jednostek naukowych): 22 sierpnia – 14 września 2020 r. (do godziny 16:00).

 

Budżet konkursu obejmuje łącznie 300 000 000 złotych. Na dofinansowanie wniosków I rundy przeznaczono 100 000 000 złotych, II rundy natomiast 200 000 000 złotych.

Minimalna wartość kosztów kwalifikowanych dla projektu realizowanego samodzielnie przez MŚP wynosi 1 000 000 złotych, dla pozostałych 2 000 000 złotych.

Regulamin konkursu»

 

Źródło: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

MM/PSZ/MR