„Nie da się kształtować świata jutra bez silnego partnerstwa UE-Chiny”, powiedziała Ursula von der Leyen, przewodnicząca Komisji Europejskiej po szczycie UE-Chiny, który odbył się 22 czerwca w formie wideokonferencji. Podkreśliła, że nadszedł czas, by przyspieszyć prace w bardzo istotnych obszarach tych stosunków, a w szczególności by zająć się kwestią wzajemności i równych szans.

Przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen wraz z przewodniczącym Rady Europejskiej Charlesem Michelem, w towarzystwie wysokiego przedstawiciela Josepa Borrella, przeprowadzili spotkanie na szczycie z premierem Chin Li Keqiangiem, a następnie wymianę poglądów z prezydentem Chin Xi Jinpingiem.

Stosunki UE-Chiny nazwała jednocześnie „jednym z najważniejszych strategicznie i jednym z największych wyzwań”. Szczyt był bardzo potrzebną okazją do omówienia wszystkich aspektów tego złożonego i ważnego partnerstwa, od handlu, przez prawa człowieka, po reakcję na koronawirusa. Był to tylko punkt wyjścia, jak podkreśliła Przewodnicząca Komisji Europejskiej, i musimy poczynić dalsze postępy. „Postęp oznacza współpracę obu stron, oznacza wzajemność i zaufanie”.

Przewodnicząca Komisji Europejskiej podkreśliła, że prawa człowieka i podstawowe wolności nie podlegają negocjacjom w UE i że kwestia ta została ponownie poruszona w trakcie szczytu. Odnosząc się do stosunków handlowych UE-Chiny, stwierdziła, że konieczne jest pilnie podjęcie działań w związku ze zobowiązaniami podjętymi na zeszłorocznym szczycie w zakresie barier rynkowych. „Musimy również mieć większe ambicje po stronie chińskiej, aby zakończyć negocjacje w sprawie umowy inwestycyjnej. Te dwa działania zaradzą asymetrii w naszym dostępie do rynku i poprawią równe szanse między nami”, wyjaśniła.

Von der Leyen zwróciła uwagę na znaczenie transformacji cyfrowej i działań na rzecz klimatu, dwóch kluczowych czynników, które będą stanowić podstawę odbudowy Europy po koronawirusie, wzywając Chiny do zobowiązania się do neutralności klimatycznej jak najszybciej po roku 2050.

Podczas szczytu omówiono również reakcję na kryzys związany z koronawirusem. Przywódcy zgodzili się co do potrzeby kontynuowania wzajemnej solidarności, którą obie strony wyraziły w momencie wybuchu pandemii, oraz wspierania bardziej narażonych krajów w ramach globalnej reakcji na koronawirusy.

Źródło: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ac_20_1170

MP/MR