Celem wprowadzenia tego rozwiązania jest poprawa sytuacji finansowej mikroprzedsiębiorców i ich firm, poprzez ograniczenie obciążeń z tytułu opłacanych składek na ubezpieczenia społeczne i powiązanie ich wysokości z dochodem.

Na czym polega Mały ZUS Plus
Mały ZUS Plus to dobrowolne rozwiązanie umożliwiające opłacanie niższych składek na ubezpieczenia społeczne.
Wysokość składki jest proporcjonalnie uzależniona od wysokości uzyskanego rok wcześniej dochodu, który w sposób bardziej realny niż przychód odzwierciedla faktyczną sytuację finansową przedsiębiorcy.

Kto może skorzystać?
– aby skorzystać z Małego ZUS Plus musisz być przedsiębiorcą (wpis do CEIDG) i mieć przychód, który nie przekroczył 120 tys. zł w 2021 r,
– z ulgi może skorzystać tylko osoba, która prowadziła firmę w poprzednim roku, przez co najmniej 60 dni.

Do kiedy?
31 stycznia 2022 r. mija termin składania wniosków o opłacanie Małego ZUS Plus.

Gdzie złożyć wniosek o Mały ZUS Plus
Dokumenty zgłoszeniowe składa się w oddziale ZUS do 31 stycznia 2022 r. Można to zrobić także online.

Polecamy materiały:
„Mały ZUS plus” w 2022 r. – wyjaśnienia z przykładami dostępne na stronie ZUS
Szczegółowe informacje dostępne na stronie biznes.gov.pl

 

Źródło: gov.pl, ZUS

PSZ