W dniach 14-15 grudnia 2019 firmy z branży modowej i projektanci z województwa łódzkiego uczestniczyli w świątecznej edycji Targów KIERMASH w Krakowie. Targi Kiermash wspierają kreatywnych projektantów, dizajnerów i artystów, skupiają dorobek polskich niezależnych marek.

Zgodnie z zapisami Regionalnej Strategii Innowacji dla Województwa Łódzkiego LORIS 2030 konieczne jest zapewnienie narzędzi mających na celu aktywizację wewnętrznej i zewnętrznej promocji regionu. Udział w targach Kiermash jest realizacją Działania 1.1.3. Promocja branż kluczowych. Przedmiotowe targi są narzędziem, które zapewnia promocję regionu z wykorzystaniem jednej z branż kluczowych województwa łódzkiego, tj. Nowoczesny Przemysł Włókienniczy i Mody (w tym wzornictwo). Ponadto realizacja niniejszego działania wpisuje się w cel operacyjny Polityki Sektorowej dotyczący podniesienia skuteczności działań promocyjnych dla branży NPWiM w woj. łódzkim oraz w cel operacyjny Polityki Sektorowej dotyczący zwiększenia sprzedaży na rynkach krajowych.