Zapraszamy firmy z branży mody oraz projektantów z województwa łódzkiego do wspólnego udziału w świątecznej edycji Targów KIERMASH, które odbędą w dniach 14-15 grudnia 2019 r., w Hotelu Forum w Krakowie. Targi Kiermash wspierają kreatywnych projektantów, dizajnerów i artystów, skupiają dorobek polskich niezależnych marek.

Zgodnie z zapisami Regionalnej Strategii Innowacji dla Województwa Łódzkiego LORIS 2030 konieczne jest zapewnienie narzędzi mających na celu aktywizację wewnętrznej i zewnętrznej promocji regionu. Udział w targach Kiermash jest realizacją Działania 1.1.3. Promocja branż kluczowych. Przedmiotowe targi są narzędziem, które zapewnia promocję regionu z wykorzystaniem jednej z branż kluczowych województwa łódzkiego, tj. Nowoczesny Przemysł Włókienniczy i Mody (w tym wzornictwo). Ponadto realizacja niniejszego działania wpisywać się będzie w cel operacyjny Polityki Sektorowej dotyczący podniesienia skuteczności działań promocyjnych dla branży NPWiM w woj. łódzkim oraz w cel operacyjny Polityki Sektorowej dotyczący zwiększenia sprzedaży na rynkach krajowych. Targi Kiermash wspierają kreatywnych projektantów, dizajnerów i artystów; skupiają dorobek polskich niezależnych marek.

Koszt uczestnictwa w tym: wynajem powierzchni, wyposażenie stoiska oraz promocję pokrywa Województwo Łódzkie.
Firmy zainteresowane udziałem na wspólnym stoisku Województwa Łódzkiego są zobowiązane do pokrycia własnych kosztów podróży, kosztów transportu oraz kosztów wyżywienia i noclegu.

ZGŁOSZENIA
Firmy zainteresowane udziałem prosimy o przesłanie skanu wpisu do CEIDG, wypełnionego formularza zgłoszeniowego oraz wypełnionego formularza informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis, na adres mailowy: katarzyna.grzybowska@lodzkie.pl do dnia: 9.12.2019 r. do godz. 10:00.

Liczba miejsc ograniczona.
Wydawane będą zaświadczenia o udzieleniu pomocy de minimis.

Termin i miejsce wydarzenia: 14-15 grudnia 2019 r., Hotel Forum w Krakowie
Termin zgłoszeń: do 9.12.2019 r., do godz. 10:00

KONTAKT
Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego
Departament Promocji, Wydział Promocji Przedsiębiorczości
Katarzyna Grzybowska
katarzyna.grzybowska@lodzkie.pl
tel. 42/ 291 97 58, fax. 42/ 291 98 41.

Projekt finansowany jest z budżetu Województwa Łódzkiego.

Załączniki do pobrania:
Wzór umowy z przedsiębiorcą
Zał. 1 Regulamin uczestnictwa
Zał. 2 Zaświadczenie o pomocy de minimis (obowiązuje od dnia 15.11.2014 r.)
Zał. 3 Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis
Zał. 4 Kryteria
Zał. 5 Formularz zgłoszeniowy
Zał. 6 Klauzula