Serdecznie zapraszamy Państwa do wspólnego udziału w świątecznej edycji Targów KIERMASH, w dniach 18-19 grudnia 2021 r., w Muzeum Inżynierii Miejskiej w Krakowie.

UZASADNIENIE:

Zgodnie z zapisami Regionalnej Strategii Innowacji dla Województwa Łódzkiego LORIS 2030 konieczne jest zapewnienie narzędzi mających na celu aktywizację wewnętrznej i zewnętrznej promocji regionu. Udział w targach KIERMASH jest realizacją Działania 1.1.3. Promocja branż kluczowych. Przedmiotowe targi są narzędziem, które zapewnia promocję regionu z wykorzystaniem jednej z branż kluczowych województwa łódzkiego, tj. Nowoczesny Przemysł Włókienniczy i Mody (w tym wzornictwo). Ponadto realizacja niniejszego działania wpisywać się będzie w cel operacyjny Polityki Sektorowej dotyczący podniesienia skuteczności działań promocyjnych dla branży włókienniczej i sektora mody w woj. łódzkim oraz w cel operacyjny Polityki Sektorowej dotyczący zwiększenia sprzedaży na rynkach krajowych. Targi KIERMASH wspierają kreatywnych projektantów, dizajnerów i artystów; skupiają dorobek polskich niezależnych marek.

KOSZTY UDZIAŁU W TARGACH:

Koszt uczestnictwa w tym: wynajem powierzchni, wyposażenie stoiska oraz promocję pokrywa Województwo Łódzkie.
Firmy zainteresowane udziałem na wspólnym stoisku Województwa Łódzkiego są zobowiązane do pokrycia własnych kosztów podróży, kosztów transportu oraz kosztów wyżywienia i noclegu.

ZGŁOSZENIA:

Firmy zainteresowane udziałem prosimy o przesłanie skanu wpisu do CEIDG, wypełnionego formularza zgłoszeniowego oraz wypełnionego formularza informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis, na adres mailowy: biznes@lodzkie.pl do dnia: 9 grudnia 2021 r. do godz. 14:00.

Liczba miejsc ograniczona.

Wydawane będą zaświadczenia o udzieleniu pomocy de minimis.

Termin i miejsce wydarzenia: 18-19 grudnia 2021 r., Muzeum Inżynierii Miejskiej w Krakowie.
Termin zgłoszeń: do 9.12.2021 r., godz. 14:00

KONTAKT
Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego
Departament Promocji, Wydział Promocji Przedsiębiorczości
Katarzyna Grzybowska
katarzyna.grzybowska@lodzkie.pl
tel. 42 291 97 58

Projekt finansowany jest z budżetu Województwa Łódzkiego.

Do pobrania:
Wzór umowy z przedsiębiorcą
Zał. 1 Regulamin uczestnictwa
Zał. 2 Zaświadczenie o pomocy de minimis
Zał. 3 Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis
Zał. 4 Kryteria
Zał. 5 Formularz zgłoszeniowy
Zał. 6 Klauzula

 

KG/PSZ