Szukasz Funduszy na własne pomysły?

Łódzkie bardzo aktywnie wspiera przedsiębiorców w ich rozwoju.

Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 jest jednym z głównych narzędzi realizacji polityki rozwoju województwa w latach 2014-2020 finansowanym z funduszy UE. Najważniejszym celem RPO WŁ 2014-2020 jest zwiększanie konkurencyjności regionu oraz poprawa jakości życia jego mieszkańców, m.in. poprzez wykorzystanie istniejących potencjałów i niwelowanie barier rozwojowych. Do głównych obszarów wspieranych przez program regionalny są: działalność badawczo-rozwojowa, wsparcie dla przedsiębiorstw z sektora MŚP, energetyka (w tym Odnawialne Źródła Energii), efektywność energetyczna, transport, ochrona środowiska, rewitalizacja, zatrudnienie, włączenie społeczne oraz edukacja.

W Centrum Obsługi Przedsiębiorcy zaplanowaliśmy wiele konkursów unijnych w ramach I osi: Badania i rozwój i komercjalizacja wiedzy oraz II osi:  Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka – do rozdysponowania jest blisko 476,5 mln euro.

Uruchomiliśmy projekt wart prawie 700 mln zł JEREMIE II – preferencyjne mikropożyczki dla przedsiębiorców, ale też wsparcie dla osób zakładających działalność oraz na termomodernizację.

W województwie łódzkim funkcjonuje 5 Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich – Główny Punkt Informacyjny w Łodzi oraz 4 lokalne: w Bełchatowie, Brzezinach, Łowiczu oraz Sieradzu. Świadczą one bezpłatne usługi informacyjne dotyczące programów operacyjnych realizowanych
w perspektywie finansowej 2014-2020.

Informacje o dostępnych Funduszach Europejskich znajdziecie Państwo w bezpłatnej aplikacji mobilnej, która to w 4 krótkich krokach jest w stanie wskazać możliwe źródło dofinansowania w ramach RPO WŁ 2014 – 2020.

 

Więcej na:

www.rpo.lodzkie.pl
www.cop.lodzkie.pl