We wtorek 17 grudnia 2019 odbyło się ostatnie z cyklu spotkań regionalnych interesariuszy, zaplanowane w ramach projektu SME ORGANICS – Wzmacnianie konkurencyjności sektora MŚP i zrównoważony rozwój w sektorze produkcji ekologicznej: Ekologiczne MŚP, współfinansowanego z programu Interreg Europe. Spotkanie otworzył Andrzej Górczyński – Członek Zarządu Województwa Łódzkiego.

Przedstawiciele podmiotów związanych z sektorem ekologicznym i działających na rzecz rozwoju tej branży w regionie łódzkim rozmawiali nt. stanu prac w zakresie realizacji opracowanego w ramach projektu SME ORGANICS Planu Działań Ekologicznych dla Województwa Łódzkiego.

Zaprezentowano działalność Stowarzyszenia „Polski Eko Owoc”, zrzeszającego certyfikowanych sadowników ekologicznych z „polskiego zagłębia owocowego” tj. okolic Białej Rawskiej – Grójca – Warki. Stowarzyszenie stawia sobie za cel rozwijanie rolnictwa regeneracyjnego, czyli przyjaznej dla środowiska, odtwarzającej bioróżnorodność metody upraw roślin, przywracającej im naturalną odporność, roślin rodzących zdrowe, pełnowartościowe owoce z żywej gleby.

Omówiono też przebieg konferencji podsumowującej realizację projektu SME ORGANICS, która odbyła się na początku grudnia w Brukseli, i w której wzięli udział przedstawiciele wszystkich regionów partnerskich. Uczestnicy spotkania zapoznali się też z tematami, wskazanymi w Brukseli przez członków konsorcjum projektowego jako te, w ramach których możliwa jest dalsza współpraca międzynarodowa. Wśród najważniejszych wymienić można m.in.:
• regionalne centra monitorowania sektora ekologicznego,
• struktura sektora organicznego i możliwości jej uproszczenia,
• zielone zamówienia publiczne,
• alternatywne źródła finansowania sektora ekologicznego,
• szkolenia i certyfikacja,
• edukacja dzieci i młodzieży.

W drugiej części spotkania jego uczestnicy przedstawili swoje potrzeby i omówili obszary oraz możliwości przyszłej współpracy na rzecz rozwoju sektora ekologicznego w województwie łódzkim. Wszyscy zgodnie podkreślili jak ważne jest, aby rozwój rolnictwa ekologicznego został wpisany do opracowywanej obecnie nowej Strategii Województwa Łódzkiego oraz aby w RPO WŁ wprowadzone zostały zapisy służące rozwojowi sektora ekologicznego w regionie.

Szczegółowe informacje nt. projektu SME ORGANICS dostępne na stronach:
www.bruksela.lodzkie.pl
www.interregeurope.eu