Żychlin, Krośniewice i Witonia to trzy kolejne gminy biorące udział w projekcie „Wdrażanie standardów obsługi inwestora w samorządach województwa łódzkiego”, jakie w ostatni piątek odwiedzili pracownicy Urzędu Marszałkowskiego. Była to okazja do omówienia bieżących spraw związanych z realizacją projektu oraz zapoznania się z inicjatywami, jakie samorządy realizują na rzecz lokalnych społeczności. Wizytowali również tereny inwestycyjne, dzięki czemu bardziej szczegółowo będą zapoznawać z nimi potencjalnych inwestorów, zainteresowanych podjęciem działalności w Łódzkiem.

Poprzednie spotkania w ramach projektu odbyły się w gminach: Brójce, Koluszki, Brzeziny, Biała Rawska i Rawa Mazowiecka. Dziękujemy ich gospodarzom za możliwość bezpośredniego spotkania się i bliższego poznania walorów gospodarczych i przewag inwestycyjnych. Jesteśmy pod wrażeniem przedsięwzięć, jakie podejmują na rzecz mieszkańców i swoich małych ojczyzn.

Projekt “Wdrażanie standardów obsługi inwestora w samorządach województwa łódzkiego” realizowany jest przez Województwo Łódzkie w partnerstwie z firmą Euro Innowacje Sp. z o.o. (liderem projektu). Celem jest poprawa jakości obsługi inwestora w samorządach województwa łódzkiego dzięki wprowadzeniu standaryzacji zalecanej przez Polską Agencję Inwestycji i Handlu S.A. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER), II Osi Priorytetowej Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działania 2.18 Wysokiej jakości usługi administracyjne.

 

 

 

 

MW/MDM