Zapraszamy do udziału w otwartych spotkaniach online, gdzie w ciągu godziny, w pigułce, przedstawimy wspólnie z naszymi ekspertami szansę, jaką daje program Horyzont Europa.
Wspólnie poprawmy pozycję Polski na tle Europy w skutecznym i efektywnym wykorzystywaniu możliwości, jakie daje największy program rozwoju badań i innowacji.

 

 

Link do wydarzenia: https://umwl.webex.com/meet/it2

 

Źródło: opracowanie własne

MŁ/PSZ