W dniach 25-28.10.2021, czyli w ostatnim momencie przed ograniczeniem spotkań na żywo, odbyły się szkolenia dla seniorów w ramach projektu I-CARE-SMART. Warsztaty obejmowały tematykę bezpieczeństwa w sieci a także e-tożsamość i e-usługi. Wraz z partnerami oraz specjalistami z Wydziału Społeczeństwa Informacyjnego u Urzędzie Marszałkowskim Województwa Łódzkiego odwiedziliśmy Bełchów, Opoczno, Zalesie i Łódź.

Zanim seniorzy przystąpili do zajęć praktycznych z użyciem laptopów lub własnych smartfonów wysłuchali krótkiego wprowadzenia przedstawiającego miedzy innymi projekt I-CARE-SMART, kartę seniora oraz walory turystyczne województwa łódzkiego. Dzięki dostosowywaniu treści do grupy oraz do bieżących potrzeb i pytań, szkolenia przebiegały w przyjaznej atmosferze co sprawiło, że seniorzy bardzo aktywnie uczestniczyli w zajęciach. Uczestnicy warsztatów otrzymali skrypty przygotowane przez szkoleniowców , aby w potrzebie zawsze mogli do nich wrócić oraz upominki od Marszałka Grzegorza Schreibera.

Projekt I-CARE-SMART jest realizowany w Wydziale Projektów Międzynarodowych, Departamentu Promocji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego. Umożliwia nawiązanie współpracy między przedstawicielami nauki, biznesu, administracji i osobami działającymi w organizacjach pozarządowych, którzy prowadzą działania służące wsparciu osób starszych, świadcząc usługi opiekuńcze. Projekt prowadzi do wypracowania skutecznych rozwiązań, aby odpowiedzieć na niezaspokojone wcześniej potrzeby osób starszych, w obszarze opieki zdrowotnej i pomocy społecznej. Osoby starsze, często także samotne i niepełnosprawne, wymagają specjalistycznego wsparcia co staraliśmy się zapewnić podczas wspomnianego cyklu spotkań.

 

EG/PSZ