Marszałek Województwa Łódzkiego zaprasza do udziału w bezpłatnym wydarzeniu pt.: KOLEJ ZIELONYCH PRĘDKOŚCI w ŁÓDZKIEM w ramach Europejskiego Roku Kolei.

Termin 27 lipca br., godz. 10:00-12:00
Miejsce: Łódzki Dom Kultury, sala SkyHUB, ul. Traugutta 18 Łódź

Kolej to najbardziej niezawodny, zrównoważony i niskoemisyjny środek transportu. To również nowe obszary innowacji dla MŚP, jednostek B+R oraz start-up’ów. Skala i zakres działalności kolejnictwa daje spore szanse na wzmocnienie zalet prorynkowych i prośrodowiskowych tego sektora, szczególnie w połączeniu z rozwojem dostępności komunikacyjnej w regionie.

Seminarium organizowane przez Województwo Łódzkie we współpracy z Łódzką Koleją Aglomeracyjną to próba podjęcia dyskusji o potencjale kolejnictwa w naszym regionie w zakresie transformacji energetycznej, redukcji szkodliwych emisji, zastosowań dla metodologii LCA, czy też identyfikacji nowych kierunków rozwojowych dla transportu szynowego w związku z rozwojem Gospodarki Obiegu Zamkniętego.

W trakcie prezentacji i dyskusji panelowej zostaną poruszone kwestie dotyczące m.in.:
– społecznej dostępności i scenariuszy rozwoju regionu łódzkiego w erze Zielonego Ładu,
– roli kolei w aktywizacji społecznej obszarów peryferyjnych (dostępność do edukacji, usług publicznych, regionalnego rynku pracy),
– kolejowych innowacji, inwestycji, wykorzystania środków UE jako narzędzi wzrostu konkurencyjności gospodarczej regionów (eksport, mobilność pracowników, zmniejszenie śladu węglowego działalności ekonomicznej),
– infrastruktury kolejowej wspierającej proces transformacji energetycznej (realizowanie projektów przystankowych oraz Rowerowe Łódzkie; integracja biletowa),
– zintegrowanego i dynamicznego planowania przestrzennego ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień pro-środowiskowych, biorących pod uwagę także potrzeby pasażerów,
– przełomowych technologii przyszłości w dziedzinie kolei.

Po spotkaniu będzie możliwość wzięcia udziału w wizycie studyjnej: przejazd i zwiedzanie innowacyjnego Punktu Utrzymania Taboru Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej na Widzewie dla grupy- ŁKA (po seminarium, ok. g. 12.30-wyjazd z Łodzi Fabrycznej, powrót ok. g. 15-ej).

Wydarzenie realizowane jest w ramach projektów:
„Rozwój gospodarki cyrkularnej poprzez udoskonalanie instrumentów polityki regionalnej – REPLACE” (Interreg Europa)
„Wspieranie przejścia na gospodarkę niskoemisyjną w regionach UE opartych na gospodarce węglowej” – DeCarb” (Interreg Europa)
„Ochrona środowiska i efektywne gospodarowanie zasobami przez wykorzystanie instrumentów cyklu życia produktu w realizacji polityki regionalnej (LCA4Regions) – Lodzkie House ” (Interreg Europa)
Więcej informacji: Nasze projekty – biznes.lodzkie.pl oraz Year of Rail (europa.eu)

Agenda wydarzenia:
10.00 – 10.10 – Wprowadzenie.
10.10 – 10.40 OZE, energetyka wodorowa i magazynowanie energii jako fundamentalne czynniki transformacji energetycznej zielonego transportu szynowego – dyskusja panelowa.
10.40 – 10.55 – Przeciwdziałanie wykluczeniu komunikacyjnemu dzięki wieloletnim umowom samorządu ze spółkami kolejowymi – prezentacja przykładu samorządu lokalnego.
10.55 – 11.25 – Innowacyjne rozwiązania technologiczne oraz wyzwania społeczne na przykładzie dobrych praktyk realizowanych w kraju i w Europie w zakresie kolei – dyskusja panelowa.
11.25 – 11.45 – W kierunku gospodarki niskoemisyjnej na szczeblu regionalnym – projekt DeCarb „krok po kroku”.
11.45 – 12.00 – Sesja pytań i odpowiedzi.
12.30 – 15.00 – Wizyta studyjna w innowacyjnym Punkcie Utrzymania Taboru Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej.

REJESTRACJA: https://elodzkie.pl/wydarzenia/kolej-zielonych-predkosci-w-lodzkiem

Zapraszamy!

 

PP/PSZ