Podmioty, które wygrały konkurs Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) „Zamówienia publiczne dostępne dla wszystkich”, stworzyły oferty kursów i doradztwa dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw z ubiegania się o zamówienia publiczne. Cały czas istnieje możliwość skorzystania z tych usług.

Udział w projektach szkoleniowych przynosi wiele korzyści. W trakcie kursów przedsiębiorcy otrzymują ogromną wiedzę merytoryczną w zakresie: przygotowania i składania ofert przetargowych, weryfikacji spełnienia warunków zamówień publicznych, opracowania pisma i materiałów zgłoszeniowych, sporządzania wniosku o protokół z otwarcia ofert oraz weryfikacji dokumentów związanych z postępowaniem przed Krajową Izbą Odwoławczą. Oprócz omówienia zagadnień teoretycznych, przedsiębiorcy mają możliwość przećwiczenia wypełniania wniosków oraz korzystania z narzędzi online. Większość projektów zakłada również możliwość indywidualnego doradztwa, dostosowanego do potrzeb konkretnej firmy. Ci, którzy już mają za sobą pierwsze kroki na rynku zamówień publicznych, poznają korzyści i ułatwienia wynikające z nowej ustawy.

„Przyjazne zamówienia publiczne dla MŚP” to jeden z realizowanych w ramach działania projektów, skierowany do mikro, małych i średnich przedsiębiorców z województwa śląskiego, opolskiego i łódzkiego.

Warto zaznaczyć, że w zeszłym roku weszła w życie nowelizacja ustawy „Prawo zamówień publicznych”, która upraszcza procedury przetargów, wprowadza bardziej precyzyjne zapisy oraz zwiększa ochronę wykonawców i podwykonawców. Pojawiły się również nowe elektroniczne narzędzia do ubiegania się o zamówienia publiczne. Dzięki temu łatwiej pokonać biurokratyczne przeszkody, jednak zmiany w prawodawstwie wymagają ponownego przeszkolenia przedsiębiorców. Odpowiedzią na te potrzeby są szkolenia i doradztwo dostępne w ramach działania finansowanego ze środków POWER „Zamówienia publiczne dostępne dla wszystkich”.

Informacji o dostępnych zamówieniach publicznych firmy mogą szukać na stronach:
www.ezamowienia.gov.pl/
www.platforma.eb2b.com.pl/open-auctions.html

 

Źródło: PARP