Już 30 września br. Województwo Łódzkie gościć będzie uczestników Forum w hotelu VH Andel’s Łódź.

Forum to nowe wydarzenie w kalendarzu imprez gospodarczych w regionie, organizowane przez Województwo Łódzkie, koncentrujące się na tematach związanych ze sprawiedliwą transformacją oraz budowaniu i promowaniu innowacyjnej gospodarki z zachowaniem zasad zrównoważonego rozwoju. W tym roku Forum odbędzie się w formule hybrydowej, łączącej tradycyjne, stacjonarne obrady z transmisją online.

Na uczestników czekają dyskusje panelowe, rozmowy ze specjalistami z różnych środowisk oraz wystąpienia ekspertów, które są niezwykle istotne z punktu widzenia wyzwań społecznych, naukowych i ekonomicznych. Forum Biznesu i Zrównoważonego Rozwoju umożliwia nie tylko wymianę poglądów, ale także inicjowanie oraz umacnianie współpracy między uczelniami i instytucjami a przedsiębiorcami w zakresie obecnych trendów w zielonej gospodarce.

Aby zostać jednym z uczestników Forum, należy zarejestrować się na stronie: www.forumbiznesu.lodzkie.pl.

Udział w wydarzeniu jest bezpłatny.