Zapraszamy Państwa do współpracy i zgłaszania chęci udziału w MIEDZYNARODOWYM SPOTKANIU B2B I TARGACH EKOLOGICZNYCH ECOLIFE SCANDINAVIA I NORDIC ORGANIC FOOD FAIR , który odbędzie się w Szwecji w dniach 17.11 – 18.11.2021 r.

Zgłoszenia w formie wypełnionego “Formularza zgłoszeniowego” (Załącznik nr 1) oraz formularza informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis przez przedsiębiorcę wykonującego usługę świadczoną w ogólnym interesie gospodarczym (Załącznik nr 3) należy przesłać na adres e-mail: projekty.międzynarodwe@lodzkie.pl (z dopiskiem w tytule – ECOLIFE SCANDINAVIA projekt ŁÓDZKIE GREEN HUB).

Przesłane zgłoszenie będzie podstawą rekrutacji zgodnie z regulaminem i kryteriami oceny zgłoszeń MŚP.

Celem udziału w Wyjeździe jest:

  • promocja potencjału i wzmocnienie rozpoznawalności przedsiębiorstw z województwa łódzkiego, zainteresowanych wdrożeniem rozwiązań z zakresu gospodarki cyrkularnej na skalę międzynarodową;
  • podniesienie konkurencyjności MŚP poprzez zapewnienie dostępu do zagranicznych konsumentów oraz inwestorów;
  • wymiana doświadczeń, kontaktów oraz nawiązanie współpracy międzynarodowej w celu zawarcia zagranicznych kontraktów handlowych.

Uczestnictwo w projekcie „Łódzkie Green Hub” to także możliwość nawiązania partnerstw w ramach innych międzynarodowych inicjatyw cyrkularnych i środowiskowych wdrażanych w województwie łódzkim, wymiana doświadczeń, dostęp do aktualnej wiedzy.
Nabór na ww. wydarzenia prowadzimy w trybie ciągłym, zgodnie z harmonogramem realizacji projektu.
Pozwoli on także na poinformowanie Państwa o wydarzeniach branżowych i międzynarodowych realizowanych dla przedsiębiorców z regionu łódzkiego w ramach projektu „Łódzkie Green Hub” w przyszłości.

Wszelkich niezbędnych informacji udzielają przedstawiciele Wydziału Projektów Międzynarodowych:
– Ewa Gabryelak, e-mail: ewa.gabryelak@lodzkie.pl, tel. 42 663 38 09,
– Renata Klimaszewska, e-mail: renata.klimaszewska@lodzkie.pl, tel. 42 663 38 06.

Zapraszamy!

 

Załączniki:
Regulamin rekrutacji
Zał. nr 1 – Formularz zgłoszeniowy dla przedsiębiorców
Zał. nr 2 – Kryteria formalne
Zał. nr 3 – Informacja o pomocy de minimis

EG/PSZ