Reprezentujesz przedsiębiorcę z sektora MŚP z branży spożywczej z Województwa Łódzkiego?
Chcesz rozwijać działalność w oparciu o rynki zbytu w krajach Beneluksu?

Marszałek Województwa Łódzkiego Grzegorz Schreiber zaprasza do współpracy i zaprezentowania najlepszych produktów spożywczych z regionu w Belgii.

Zgłoś udział w międzynarodowych targach spożywczych TAVOLA 2020, odbywających się w Kortrijk (Belgia), w dniach 15-17 marca 2020 r.

Organizator targów zmienił termin ze względu na pandemię COVID-19. Nowy termin targów TAVOLA to 20 – 22 marca 2022 r.

Zapraszamy do współpracy przedsiębiorców, którzy chcieliby zaprezentować swoje produkty na wspólnym stoisku Województwa Łódzkiego. Do udziału w rekrutacji zachęcamy w szczególności producentów najlepszej jakości żywności z naszego regionu.

Targi TAVOLA należą do najważniejszych w Europie targów branży spożywczej, które stanowią miejsce wymiany kontaktów pomiędzy producentami i nabywcami wysokiej jakości produktów z branży spożywczej. Profil kupujących to zarówno hipermarkety, supermarkety, hurtownie zaopatrujące hotele, bary i restauracje, jak również kierownicy małych supermarketów i sklepów mało powierzchniowych.

Uczestnicy wyjazdu będą również mieli możliwość udziału w I Forum Polskich Przedsiębiorców Spożywczych, które odbędzie się w dniu 17 marca 2020 r. w Ambasadzie RP w Belgii.

Celem Forum jest możliwość zaprezentowania oferty, najnowszych produktów branży spożywczej z regionu łódzkiego dla firm działających w tym obszarze na rynku belgijskim oraz możliwość nawiązania współpracy gospodarczej i handlowej. Do udziału w Forum zaproszeni zostaną właściciele sklepów, sieci handlowych, restauracji oraz przedstawiciele  belgijskich organizacji biznesowych, zainteresowanych współpracą z producentami polskiej żywności.

Ponadto firmy prezentujące swoją ofertę w ramach stoiska Województwa Łódzkiego podczas targów w Beneluksie będą mogły zaprezentować swoje produkty w showroomie zorganizowanym w Domu Łódzkim w Brukseli – miejscu, gdzie prezentowane są najlepsze marki z regionu łódzkiego.

Udział w targach będzie możliwy dzięki dofinansowaniu z projektu „Łódzkie w Brukseli wspiera łódzki biznes. Promocja kompleksowej oferty eksportowej dla przedsiębiorstw z regionu” (RPO WŁ na lata 2014-2020).

Partnerem w projekcie jest Uniwersytet Łódzki, który przeprowadzi badanie potencjału eksportowego zgłaszających się firm.

Uczestnictwo w targach stanowi pomoc de minimis dla przedsiębiorców (Dz. U. 2015, poz. 488)

ZGŁOSZENIA

Zainteresowani przedsiębiorcy proszeni są o wypełnienie KWESTIONARIUSZ OCENY POTENCJAŁU EKSPORTOWEGO PRZEDSIĘBIORSTWA i przesyłanie wypełnionego skanu na adres e-mail: magdalena.rajch@lodzkie.pl  do dnia 24 lutego 2020 r.
Ilość miejsc ograniczona.

KONTAKT

Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego, Departament Promocji, Wydział Promocji Przedsiębiorczości

Magdalena Rajch, e-mail: magdalena.rajch@lodzkie.pl, tel. 42/ 663 38 01

Anna Blumenfeld-Wrońska, e-mail: anna.wronska@lodzkie.pl, tel. 42 291 98 99