Jeśli Twoja działalność wpisuje się w formułę targów „BIOEXPO Warsaw”, oraz reprezentujesz przedsiębiorstwo z sektora MŚP z jednej z kluczowych branż:

 • medycyna, farmacja, kosmetyki
 • innowacyjne rolnictwo i przetwórstwo rolno-spożywcze,

zapraszamy do współpracy i zaprezentowania swoich produktów na wspólnym stoisku Województwa Łódzkiego podczas Międzynarodowych Targów Żywności i Produktów Ekologicznych BIOEXPO Warsaw w Nadarzynie.

Targi odbędą się w dniach 5-7 października 2023 r.

BIOEXPO Warsaw to jedyne wydarzenie w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej poświęcone tylko branży ekologicznej. Podczas targów BIOEXPO Warsaw będą reprezentowane następujące sektory i branże:

 • żywność organiczna
 • technologie produkcji BIO
 • artykuły ekologiczne
 • żywność wysokojakościowa
 • spożywcze produkty rzemieślnicze
 • bio-kosmetyki
 • leki naturalne.

Targi mają przede wszystkim charakter biznesowy i stanowią doskonałą przestrzeń do nawiązywania współpracy dla producentów, kupców, właścicieli sklepów specjalistycznych, hurtowni spożywczych
i wielobranżowych. To również świetna okazja do budowania relacji biznesowych w ramach rynku krajowego oraz rozwijania eksportu. Targi te pełnią także rolę platformy prezentacyjnej dla nowości
i dyskusji na temat trendów w branży żywności i produktów ekologicznych. Nieodłączną częścią wydarzenia są konferencje, seminaria i warsztaty, sprzyjające debacie na temat stanu branży i jej przyszłości.

Strona www.bioexpo.pl

Zgłoszenia w formie wypełnionego “Formularza zgłoszeniowego” (Załącznik nr 1 do Regulaminu) oraz formularza informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis przez przedsiębiorcę wykonującego usługę świadczoną w ogólnym interesie gospodarczym (Załącznik nr 1 do Umowy o dofinansowanie) należy przesłać na adres e-mail: projekty.miedzynarodowe@lodzkie.pl (z dopiskiem w tytule – BIOEXPO Warsaw projekt ŁÓDZKIE GREEN HUB) do dnia 25.08.2023 r.
Przesłane zgłoszenie będzie podstawą rekrutacji zgodnie z regulaminem i kryteriami oceny zgłoszeń MŚP.

Co zapewniamy?
W ramach dofinansowania de minimis na udział Uczestnika w targach, Województwo Łódzkie pokryje koszty związane z organizacją wydarzenia, w tym:

 • transport uczestnika Wyjazdu – przejazd z Łodzi do Nadarzyna i z Nadarzyna do Łodzi;
 • transport na miejscu;
 • koszt powierzchni wystawienniczej, budowy i niezbędnych elementów wyposażenia i infrastruktury stoiska – wielkość wspólnego stoiska ok. 52 m kw.;
 • koszty wstępu na targi;
 • koszt zakwaterowania uczestnika Wyjazdu.

Przedsiębiorca pokrywa we własnym zakresie wszystkie inne koszty poza wyżej wymienionymi,
w tym:

 • transport swoich produktów;
 • wyżywienie;
 • ubezpieczenie;
 • inne koszty dodatkowe, związane z uczestnictwem w Wyjeździe.

Zasady udziału
Uczestnictwo w targach stanowi pomoc de minimis dla przedsiębiorców (Dz. U. 2021, poz. 900).

O udziale w targach decyduje liczba uzyskanych punktów oraz kolejność zgłoszeń w przypadku uzyskania tej samej liczby punktów.

Z jednej firmy mogą wziąć udział maksymalnie 2 osoby.

Wszelkich niezbędnych informacji udzielają przedstawiciele Wydziału Projektów Międzynarodowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego: nr tel. 42 663 38 10, 42 663 38 06.

Udział w targach możliwy jest dzięki dofinansowaniu z projektu pn.„Samorządowe Centrum Gospodarki Cyrkularnej i Umiędzynarodowienia Przedsiębiorstw Łódzkie Green Hub”, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Zapraszamy!

Dokumenty do pobrania

 

RK/PSZ