Reprezentujesz przedsiębiorcę z województwa łódzkiego, z sektora MŚP działającego w szeroko pojętej branży spożywczej, produkującego artykuły spożywcze Free From „wolne od” i chcesz rozwijać działalność w oparciu o rynki zbytu w krajach Beneluksu?

Zaprezentuj swoje produkty w Holandii!

Weź udział w międzynarodowych targach branży spożywczej FREE FROM FOOD EXPO 2022, odbywających się w Amsterdamie (Holandia) w dniach 22 – 23 listopada 2022 r.
Marszałek Województwa Łódzkiego Grzegorz Schreiber zaprasza do współpracy przedsiębiorców, którzy chcieliby zaprezentować swoje produkty na wspólnym stoisku Województwa Łódzkiego,
w ramach Pawilonu Polskiego.

Trend Free From Food rozwija się bardzo szybko. Żywność „wolna od” staje się coraz bardziej popularna i dostępna na półkach sklepowych oraz w sektorze gastronomicznym, a coraz więcej konsumentów świadomie wybiera produkty Free From, do których należą m.in. produkty bezglutenowe, wegańskie, niezawierające tłuszczu, jajek, laktozy, nabiału, alergenów, oleju palmowego, soli, organiczne, żywność funkcjonalna… i wiele innych.

Odpowiedzią na ten trend są targi Free From Food, które są wiodącą europejska imprezą wystawienniczą dla producentów i usługodawców z sektora żywności „free from”, funkcjonalnej i organicznej. Są platformą łączącą dostawców żywności i kupujących spośród wiodących marek w branży. Stanowią również niepowtarzalną możliwość odkrycia i poznania najnowszych osiągnięć w dziedzinie Free From Food oraz okazję do nawiązania kontaktów i zdobycia wiedzy. Udział w wydarzeniu umożliwi zaprezentowanie oferty oraz produktów Free From z regionu łódzkiego firmom działającym w tym obszarze na rynku holenderskim oraz pozwoli nawiązać współpracę gospodarczą i handlową.

Co zapewniamy
W ramach dofinansowania udziału Uczestnika w targach Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego pokryje koszty związane z organizacją wydarzenia, w tym:

  1. koszt powierzchni wystawienniczej (6m2) i niezbędnych elementów wyposażenia i infrastruktury stoiska (lada z grafiką na froncie, witryna ekspozycyjna oraz stół z  krzesłami, dostęp do wspólnego zaplecza). W załączeniu ogłoszenia grafiki poglądowe wizualizacji Pawilonu Polskiego (projekt może ulec zmianie przy czym z zachowaniem wskazanej w ogłoszeniu wielkości powierzchni wystawienniczej oraz rodzaju elementów wyposażenia stoiska);
  2. koszt wstępu na targi;
  3. koszt podróży dla uczestnika Wyjazdu – przelot/przejazd z Polski do Holandii i z Holandii do Polski;
  4. koszt zakwaterowania uczestnika Wyjazdu.

Dodatkowo istnieje możliwość przekazania produktów, ich próbek oraz materiałów promocyjnych w celu ich ekspozycji i promocji w ramach ShowRoom’u w Domu Łódzkim w Brukseli.

Zasady udziału
Uczestnictwo w targach stanowi pomoc de minimis dla przedsiębiorców na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 19 marca 2015 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014–2020 (Dz. U. 2015 poz. 488). W przypadku zakwalifikowania przedsiębiorstwa do udziału w wydarzeniu podpisana zostanie umowa o dofinansowanie wyjazdu.

Przedsiębiorca pokrywa we własnym zakresie wszystkie inne koszty poza wyżej wymienionymi, tj.:

  1. transport na miejsce targów i z powrotem swoich produktów;
  2. transport na miejscu/opłaty parkingowe;
  3. wyżywienie;
  4. ubezpieczenie;
  5. aranżację produktów w ramach stoiska.

Limit uczestników na firmę: 1 osoba.

Ostatecznego potwierdzenia zgodności przedstawionego przez przedsiębiorstwo asortymentu i katalogu produktów z ideą wystawy dokona Organizator stoiska.

W celu dokonania zgłoszenia należy wypełnić wszystkie pola formularza zgłoszeniowego i przesłać go drogą elektroniczną na adres: projekty.miedzynarodowe@lodzkie.pl do dnia 09.09.2022 r., godz. 10:00.

Załącznik:
Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych

AS/PSZ