Jeśli Twój produkt i/lub usługa wpisuje się w formułę targów Eco Living Scandinavia (konsument zorientowany na rynek i produkty pro-ekologicze oraz  aktywny, zrównoważony styl życia, dobrostan zdrowotny, produkty organiczne, prozdrowotne itp.), a także reprezentujesz przedsiębiorstwo z sektora MŚP z 3 kluczowych branż:

  • nowoczesny przemysł włókienniczy i mody (w tym wzornictwo);
  • medycynę, farmację, kosmetyki;
  • innowacyjne rolnictwo i przetwórstwo rolno-spożywcze?

Chcesz rozwijać działalność w oparciu o rynki zbytu w krajach skandynawskich?

Zapraszamy do współpracy przedsiębiorców, którzy chcieliby zaprezentować swoje produkty na wspólnym stoisku Województwa Łódzkiego podczas międzynarodowych targów EKOLOGICZNYCH Eco Living Scandinavia i Nordic Organic Food Fair w Malmö, Szwecji.

Eco Living Scandinavia to największe targi zrównoważonego rozwoju w Skandynawii i idealna platforma dla firm, które chcą wejść do sektora, promować nowe produkty i spotykać się z dystrybutorami. Region ten jest światowym liderem w dążeniu do zrównoważonego, zdrowego i etycznego życia, a Eco Living Scandinavia jest wiodącą imprezą targową w tym sektorze. W wydarzeniu bierze udział ponad 5000 gości branżowych, kupców, sprzedawców detalicznych, supermarketów, domów towarowych, importerów, eksporterów, dystrybutorów i wiele innych osób z regionu nordyckiego i z dalszych okolic.

Targi odbędą się w dniach 16 – 17 listopada 2022 r.

Zgłoszenia w formie wypełnionego “Formularza zgłoszeniowego”  (Załącznik nr 1 do Regulaminu) oraz formularza informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis przez przedsiębiorcę wykonującego usługę świadczoną w ogólnym interesie gospodarczym (Załącznik nr 1 do Umowy o dofiansowanie) należy przesłać do dnia 26.09.2022 na adres e-mail:  projekty.miedzynarodowe@lodzkie.pl (z dopiskiem w tytule – Eco Living Scandinavia projekt ŁÓDZKIE GREEN HUB).

Przesłane zgłoszenie  będzie podstawą rekrutacji  zgodnie z regulaminem i kryteriami oceny zgłoszeń MŚP.

Celem udziału w wyjeździe jest:

  • promocja potencjału i wzmocnienie rozpoznawalności przedsiębiorstw z województwa łódzkiego, zainteresowanych wdrożeniem rozwiązań z zakresu gospodarki cyrkularnej
    na skalę międzynarodową;
  • podniesienie konkurencyjności MŚP poprzez zapewnienie dostępu do zagranicznych konsumentów oraz inwestorów;
  • wymiana doświadczeń, kontaktów oraz nawiązanie współpracy międzynarodowej w celu zawarcia zagranicznych kontraktów handlowych

Uczestnictwo w projekcie „Łódzkie Green Hub” to także możliwość nawiązania partnerstw w ramach innych międzynarodowych inicjatyw cyrkularnych i środowiskowych wdrażanych w województwie łódzkim, wymiana doświadczeń, dostęp do aktualnej wiedzy.

Nabór na ww. wydarzenia prowadzimy w trybie ciągłym, zgodnie z harmonogramem realizacji projektu. Pozwoli on także na poinformowanie Państwa o  wydarzeniach branżowych i międzynarodowych realizowanych dla przedsiębiorców z regionu łódzkiego w ramach projektu „Łódzkie Green Hub” w przyszłości.

Wszelkich niezbędnych informacji udzielają przedstawiciele Wydziału Projektów Międzynarodowych:

– Katarzyna Kurniawka, e-mail: katarzyna.kurniawka@lodzkie.pl, tel. 42 663 38 10,

– Renata Klimaszewska, e-mail: renata.klimaszewska@lodzkie.pl, tel. 42 663 38 06

 

Zapraszamy!

Do pobrania załączniki

 

RK/MDM