Przedsiębiorco!
Czy chcesz nabyć wiedzę zakresu przygotowania firmy do działalności eksportowej?
Czy chcesz umieć opracować strategię internacjonalizacji przedsiębiorstwa?
Jeśli tak to Marszałek Województwa Łódzkiego Grzegorz Schreiber zaprasza na bezpłatny cykl szkoleń eksportowych, podczas których uzyskasz odpowiedzi na wszystkie swoje pytania i zyskasz narzędzia do stworzenia własnej, dedykowanej strategii eksportowej!

Cykl szkoleniowy przeznaczony jest dla przedsiębiorców prowadzących działalność na terenie województwa łódzkiego i posiadających status mikro- i MŚP.

1. Szkolenie on-line

Planowany harmonogram szkolenia:
03.11.2022 czwartek 10.00-12.00
08.11.2022 wtorek 10.00-12.00
10.11.2022 czwartek 10.00-12.00
15.11.2022 wtorek 10.00-12.00
17.11.2022 czwartek 10.00-12.00
22.11.2022 wtorek 10.00-12.00
24.11.2022 czwartek 10.00-12.00
29.11.2022 wtorek 10.00-12.00
06.12.2022 wtorek 10.00-12.00
13.12.2022 wtorek 10.00-12.00

Podczas każdego 2 godzinnego bloku zajęć 15 minut przerwy.
Metoda prowadzenia zajęć: wykłady, ćwiczenia/warsztaty, chat.
Zapewniamy materiały szkoleniowe.
Uczestnicy zdobędą stosowne certyfikaty.
Zapewniamy materiały szkoleniowe.
Każdy z uczestników otrzyma link do spotkania, które odbędą się za pośrednictwem platformy szkoleniowej.

W ramach szkolenia uczestnicy nabędą wiedzę i umiejętności z zakresu:

 • Weryfikacji gotowości firmy do podjęcia działalności eksportowej
 • Określenia indywidualnych celów eksportowych
 • Wyboru rynku docelowego
 • Znajomości i funkcjonalności dostępnych narzędzi wspomagających rozpoczęcie działalności eksportowej (np. aplikacji on-line zawierającej m.in. funkcjonalność analizy rynku pod kątem lokalizacji, planu działań, typu Market Finder lub rozwiązań równoważnych)
 • Doboru działań koniecznych do podjęcia działalności eksportowej i dostosowania do wymogów danego rynku
 • Wskazania i wykorzystania przewagi konkurencyjnej
 • Optymalizacji dystrybucji produktu/usługi
 • Zastosowania właściwej polityki cenowej
 • Sporządzania analizy finansowej przedsiębiorstwa pod względem kosztów eksportowych
 • Opracowania modelu internacjonalizacji przedsiębiorstw

2. Porady eksperckie

26.10.2022 środa 10.00-16.00
04.11.2022 piątek 10.00-16.00
09.11.2022 środa 10.00-16.00
16.11.2022 środa 10.00-16.00
23.11.2022 środa 10.00-16.00
30.11.2022 środa 10.00-16.00
07.12.2022 środa 10.00-16.00
14.12.2022 środa 10.00-16.00

Miejsce udzielania porad: SkyHub, ul. Traugutta 18 (V piętro), Łódzki Dom Kultury lub on-line zgodnie z harmonogramem.
Czas pojedynczej porady: 45 – 60 min.
Porady poprzedzone są wywiadem eksperckim odnośnie oczekiwań zainteresowanego przedsiębiorcy.

Tematyka porad do wyboru:

 • Ocena potencjału eksportowego (z uwzględnieniem analizy metodą PEST)
 • Strategia wyszukiwania partnerów zagranicznych, nawiązywanie relacji, techniki negocjacji
 • Przewaga konkurencyjna – analiza i modelowanie
 • Dobór narzędzi promocyjnych w eksporcie
 • Prawidłowe zawieranie transakcji eksportowych
 • Umowy handlowe w handlu międzynarodowym
 • Warunki wejścia na wybrane rynki zagraniczne
 • Sporządzenie skutecznej oferty eksportowej

Jedno przedsiębiorstwo może skorzystać maksymalnie z trzech porad.

3. Pilotaż

Planowane rozpoczęcie pilotażu: 20 grudnia 2022 r.
Planowane zakończenie pilotażu: 20 stycznia 2023 r.
Spotkania zespołów on-line lub stacjonarnie bądź hybrydowo zgodnie z przedstawionym harmonogramem.
Zapewniamy materiały szkoleniowe.
Uczestnicy zdobędą stosowne certyfikaty.
Efektem pilotażu będzie opracowanie zaakceptowanej przez eksperta uproszczonej strategii internacjonalizacji dla przedsiębiorstw w nim uczestniczących. Pilotaż przeznaczony jest dla podmiotów zamierzających rozpoczęcie działalności eksportowej.

Zgłoszenia w formie wypełnionych formularzy zgłoszeniowych (skanem lub w pliku word) należy przesłać do dnia:

 • 02 listopada 2022 r. do godz. 16.00 w przypadku chęci udziału w szkoleniu on-line (do pobrania)
 • Dwa dni przed wybranym terminem w przypadku chęci skorzystania z porad eksperckich (do pobrania)
 • 15 grudnia 2022 r. do godz. 16.00 w przypadku uczestnictwa w pilotażu (do pobrania)
  na adres e-mail: biznes@lodzkie.pl. W tytule wiadomości proszę podać czego dotyczy zgłoszenie: szkolenie lub porada ekspercka bądź pilotaż.

Wszelkich niezbędnych informacji udziela w sprawie cyklu szkoleniowego „Audyt eksportowy” pracownik Wydziału Promocji Przedsiębiorczości Departamentu Promocji: Piotr Mycielski, e-mail: piotr.mycielski@lodzkie.pl, tel. 42 291 97 75

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa(do pobrania)
Klauzula informacyjna RODO (do pobrania)

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 II.2.2 Promocja gospodarcza regionu

 

PM/PSZ