Zapraszamy firmy z regionu łódzkiego, których działalność wpisuje się w GOZ, zielone technologie lub circular economy do udziału w prestiżowym wydarzeniu CIRCULAR WEEK 2022 i Mazovia Circular Congress.

CIRCULAR WEEK 2022 i Mazovia Circular Congress to seria międzynarodowych wydarzeń
i inicjatyw poświęconych tematyce gospodarki cyrkularnej i zrównoważonego rozwoju
, które mają miejsce w całej Europie, aby promować idee gospodarki obiegu zamkniętego, wspieranie zrównoważonych modeli biznesowych i nawiązanie współpracy pomiędzy interesariuszami.

Konferencja Mazovia Circular Congress, która odbędzie się 7 października 2022, stanowi podsumowanie i zakończenie Circular Week 2022, podczas której odbędą się wykłady
i dyskusje w gronie międzynarodowych ekspertów reprezentujących obszary takie jak: makroekonomia, biogospodarka, miasto i infrastruktura miejska, gospodarowanie odpadami czy tworzywami sztucznymi. To okazja do międzynarodowego sieciowania, promocji swoich działań na arenie międzynarodowej oraz wymiany pomysłów podczas sesji networkingowych.

Jeśli więc Państwa firma reprezentuje którąś z Regionalnych Inteligentnych Specjalizacji, tj.

 • nowoczesny przemysł włókienniczy i mody (w tym wzornictwo);
 • zaawansowane materiały budowlane;
 • medycynę, farmację, kosmetyki;
 • energetykę, w tym odnawialne źródła energii;
 • innowacyjne rolnictwo i przetwórstwo rolno-spożywcze;
 • informatykę i telekomunikację, to zapraszamy do aplikowania!

W celu zgłoszenia do udziału w Wydarzeniu należy wypełnić i przesłać na adres e-mail: projekty.miedzynarodowe@lodzkie.pl (z dopiskiem w tytule – CIRCULAR WEEK w ramach projektu ŁÓDZKIE GREEN HUB) do dnia 30.09.2022 r. (piątek) Formularz zgłoszeniowy (Załącznik nr 1 do Regulaminu). Przesłane zgłoszenie będzie podstawą rekrutacji zgodnie
z Regulaminem i Kryteriami oceny zgłoszeń MŚP.

Udział Województwa łódzkiego wraz z reprezentacją max. 5 MŚP z naszego regionu planowany jest w dniu 07 października 2022 roku.

Jego celem jest:

 • promocja potencjału i wzmocnienie rozpoznawalności przedsiębiorstw z województwa łódzkiego, zainteresowanych wdrożeniem rozwiązań z zakresu gospodarki cyrkularnej na skalę międzynarodową;
 • podniesienie konkurencyjności MŚP poprzez zapewnienie dostępu do zagranicznych konsumentów oraz inwestorów;
 • wymiana doświadczeń, kontaktów oraz nawiązanie współpracy międzynarodowej
  w celu zawarcia zagranicznych kontraktów handlowych.

 

Odpowiedzi na ewentualne pytania udzielają przedstawiciele Wydziału Projektów Międzynarodowych:

– Ilona Jacak-Ogrodowczyk, e-mail: ilona.ogrodowczyk@lodzkie.pl, tel. 42 663 38 02,

– Blanka Rudnicka, e-mail: blanka.rudnicka@lodzkie.pl , tel. 42 663 38 09.

Zapraszamy!

dokumenty rekrutacyjne

 

RK/MDM