Program Re_Open UK jest skierowany do przedsiębiorców, którzy ponieśli straty z powodu brexitu. Firmy, których specyfika działalności opierała się na współpracy z Wielką Brytanią mogą otrzymać realną pomoc dzięki programowi realizowanemu przez Łódzką Specjalną Strefę Ekonomiczną. Na niwelowanie strat związanych z opuszczeniem przez UK Unii Europejskiej przeznaczona została kwota przeszło 500 mln PLN. Projekt ma charakter ogólnopolski i skierowany do firm zarejestrowanych i prowadzących działalność na terenie RP, w szczególności do MŚP.

Dofinansowania i rekompensaty mają charakter celowy i wypłacane są w Euro, co jest szczególnie ważne, zwłaszcza przy planach inwestycyjnych, prowadzących do otwarcia na nowe rynki. Nabory do wypłat prowadzone są na zasadzie składania wniosków o dofinansowanie, które podlegają ocenie przez zespół ekspertów.

Typy działań, na które można przeznaczyć wsparcie:

  1. Nowe kierunki eksportu (sfinansowanie udziału w międzynarodowych targach, wystawachi misjach gospodarczych);
  2. Re_start inwestycyjny (sfinansowanie inwestycji wspierających nowe kierunki rozwoju przedsiębiorstwa);
  3. Akcja adaptacja do zmian (koszty dostosowania przedsiębiorstw do nowych warunków rynkowych wynikających z brexit);
  4. Brexit bez straty (zwrot wydatków z typów 1,2,3 poniesionych od 1 stycznia 2020 r.).

Pierwsze trzy typy projektów można ze sobą łączyć, co daje szerokie spektrum wsparcia dla przedsiębiorców – od imprez targowych po inwestycje w środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne, a także stworzenie strategii i nowych modeli biznesowych. Wszystkie działania mają na celu pomóc przedsiębiorcom w dostosowaniu się do nowych warunków rynkowych.

Aby jak największa liczba przedsiębiorców mogła skorzystać z Programu, zachęcamy do wzięcia udziału w webinarach. Dzięki tej inicjatywie, każdy zainteresowany będzie mógł zapoznać się z założeniami Programu, zasadami przyznawania środków oraz uzyskać odpowiedzi na kluczowe pytania.
Najbliższe spotkania odbędą się:
23.09.2022 r. – Webinarium dla Przedsiębiorców godz. 10-12
30.09.2022 r. – Webinarium dla Przedsiębiorców godz. 10-12

Szczegóły:
Strona programu: www.reopen.biz
Program: do pobrania

 

Źródło: Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna

PSZ