Wspólne Centrum Badawcze Unii Europejskiej JRC (Joint Research Center, JRC) prowadzi badanie poświęcone wpływowi pandemii koronawirusa na działalność sektorów spożywczego i rolnego, celem sprawdzenia odporności, ograniczeń i reakcji przedsiębiorstw na COVID-19. Badanie skierowane jest do przedsiębiorstw i organizacji tychże sektorów, które mogą wziąć w nim udział wypełniając do 30 września br. ankietę on-line.

Dla kogo?
Ankieta jest skierowana do firm i przedsiębiorstw (w tym małych przedsiębiorstw i rolników) działających na etapach produkcji, dystrybucji, przetwarzania, sprzedaży hurtowej lub detalicznej
w łańcuchu dostaw rolno-spożywczych, zgodnie z założeniem koncepcji „od pola do stołu”.

Cel?
Celem jest zbadanie odporności, ograniczeń i reakcji podmiotów gospodarczych z sektora rolno-spożywczego na COVID-19, w całym łańcuchu.

Dlaczego warto?
Pytania zamieszczone w specjalnej ankiecie dostępnej on-line dotyczą zarówno okresu samego zamknięcia (tzw. „lockdown”), jak i fazy łagodzenia obostrzeń, analizy doświadczeń, wniosków na przyszłość oraz potrzebnych środków wspierających działania.

Kryzys COVID-19 stanowi znaczne obciążenie dla łańcucha dostaw rolno-spożywczych w Unii Europejskiej. Środki wprowadzone w celu spowolnienia rozprzestrzeniania się pandemii – takie jak kwarantanna, wzmożone kontrole graniczne i zamknięcie gospodarki – już teraz mają głęboki wpływ na podmioty w łańcuchu dostaw.
Oczekuje się, że skutki te utrzymają się w najbliższych miesiącach.

Jak wziąć udział?
Badanie jest dostępne we wszystkich 24 językach urzędowych Unii Europejskiej, w tym w języku polskim (wersję językową badania należy wybrać w prawej, górnej części strony Languages).
Badanie powinno trwać około 25 minut i jest otwarte do dnia 30 września 2020 r.
Pod koniec okresu badania anonimowe wyniki zostaną opublikowane na portalu danych JRC

Ankieta dla przedsiębiorstw w łańcuchu rolno-spożywczym: przejdź do ankiety»
Ankieta dla podmiotów, które wspierają lub reprezentują interesy przedsiębiorstw w łańcuchu rolno-spożywczym: przejdź do ankiety»

 

Więcej informacji :
Wspólne Centrum Badawcze (EN)
Informacja o badaniu JRC dot. wpływu pandemii na sektor spożywczy i rolny (EN)
Od pola do stołu – informacje na stronie Komisji Europejskiej

 

Źródło: JRC www.ec.europa.eu/jrc