W dniu dzisiejszym rozpoczyna się czeska prezydencja. Obecna grupa składa się z Francji, Czech i Szwecji.

Co 6 miesięcy kolejne państwo członkowskie przejmuje rotacyjną prezydencję w Radzie. Przewodniczy wtedy posiedzeniom tej instytucji na wszystkich szczeblach i w ten sposób pomaga zapewnić ciągłość prac UE.

Państwa członkowskie, które sprawują prezydencję po sobie, ściśle współpracują w grupach po trzy. System ten został wprowadzony w 2009 r. traktatem lizbońskim. Każda trójka ustala długofalowe cele i przygotowuje wspólny program tematów i spraw, którymi Rada będzie się zajmować przez 18 miesięcy. Na podstawie tego programu każde z trzech państw opracowuje własny, bardziej szczegółowy program 6-miesięczny.

 

Motto prezydencji czeskiej to: „Europa jako zadanie: nowa myśl, nowy kształt, nowa energia”. Świadczy ono, jak i przypomina, że należy stale dbać o nowoczesność i sprawność Europy. Wyraża ono wolę zwiększania wspólnej wolności, odpowiedzialności, bezpieczeństwa i dobrobytu.

Podczas swojej drugiej prezydencji w Radzie UE Czechy skupią się na pięciu ściśle powiązanych ze sobą priorytetach:

  • zarządzanie kryzysem uchodźczym i odbudowa Ukrainy po wojnie
  • bezpieczeństwo energetyczne
  • wzmacnianie potencjału obronnego i cyberbezpieczeństwa Europy
  • strategiczna odporność europejskiej gospodarki
  • odporność instytucji demokratycznych.

 

Więcej:

18-miesięczny program Rady (1 stycznia 2022 – 30 czerwca 2023)

Źródło:

www.https://www.consilium.europa.eu/pl/council-eu