Zarząd Województwa Łódzkiego ogłasza trzeci nabór wniosków o dotacje do budowy lub modernizacji targowisk oraz obiektów, w których promowane będą lokalne produkty.

Pula przeznaczona na wsparcie inwestycji związanych z budową, rozbudową lub wyposażeniem targowisk to prawie 3,5 mln zł. Pieniądze pochodzą z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

 

Wnioski o dotacje będzie można składać od 1 grudnia tego roku. Nabór potrwa do 28 stycznia 2021 roku.

 

Wnioski o wsparcie można wysłać pocztą, na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego al. Piłsudskiego 8, 90-051 Łódź. Dokumenty można też przynieść osobiście i złożyć je w Biurze Podawczym (na parterze siedziby Urzędu Marszałkowskiego), które pracuje w godz. 8-16.

Przypomnijmy, że w poprzednich naborach Zarząd Województwa Łódzkiego rozdysponował na ten cel ponad 14,2 mln zł. Wśród zrealizowanych przy wsparciu Urzędu Marszałkowskiego inwestycji jest targowisko w gminie Gidle w powiecie radomszczańskim (na zdjęciu).

Niezbędne dokumenty oraz szczegóły naboru można znaleźć na stronie»

Szczegółowe informacje dotyczące naboru wniosków można też uzyskać telefonicznie, pod numerami:
42 663-31-56
42 663-31-89
42 663-31-90
42 663-31-91
42 663-32-19
42 663-36-37

 

PSZ