Trwa nabór wniosków o udzielenie pożyczki z Funduszu Pożyczkowego dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców (Pożyczka Rozwojowa 2020).

UWAGA!!! – Oprocentowanie Pożyczki Rozwojowej Jeremie2 wynosi obecnie 2,30 % – spadło z 7,62%

 

W ramach Funduszu udzielane są pożyczki:
– w kwotach od 5 tys. do 1,5 mln zł – dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców; 
– w kwotach od 5 do 70 tys. zł – dla mikro przedsiębiorców typu start-up (prowadzących działalność do 24 miesięcy); 
m.in. na wydatki w środki trwałe, wartości niematerialne i prawne (przykładowo: prace budowlane, zakupy maszyn, urządzeń, wyposażenia, środków transportu, oprogramowania).

O pożyczkę mogą ubiegać się przedsiębiorcy prowadzący działalność na terenie województwa łódzkiego, a inwestycja wsparta pożyczką musi być zlokalizowana w Łódzkiem. Standardowe oprocentowanie pożyczki wynosi 2,3 % w skali roku, przy okresie spłaty do 5 lat. Oprocentowanie rynkowe od 8,22%-14,12% – w zależności od ratingu firmy oraz zabezpieczeń. Więcej informacji w Regulaminie Funduszu Pożyczkowego oraz tabeli oprocentowania pożyczki.

Instytucje finansujące i więcej informacji znajdą Państwo na stornie:

https://www.bgk.pl/pozyczki-unijne/oferta-pozyczek-unijnych/pozyczka-rozwojowa-83/

EC/MS