Twoja firma potrzebuje wsparcia? Sprawdź ofertę Łódzkiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A.

Pożyczka płynnościowa od 0,78%.

W ramach Funduszu udzielane są pożyczki:
– w kwotach do 1 mln zł,
– oprocentowanie od 0,78%.

Wnioskowana kwota nie może przekroczyć:
a. dwukrotności rocznych kosztów wynagrodzeń wypłaconych przez Wnioskodawcę, oraz kosztów personelu pracującego na terenie jego przedsiębiorstwa, ale otrzymującego wynagrodzenie od podwykonawców, za rok 2019 (lub za ostatni rok, za który dostępne są dane). W przypadku Wnioskodawcy, który zarejestrował przedsiębiorstwo w dniu 1 stycznia 2019 r. lub po tej dacie maksymalna kwota pożyczki nie może przekroczyć średniorocznych kosztów wynagrodzeń szacowanych na okres pierwszych dwóch lat działalności.
albo
b. 25% łącznego obrotu przedsiębiorcy w 2019r.

O pożyczkę mogą ubiegać się przedsiębiorcy prowadzący działalność na terenie województwa łódzkiego.
Okres spłaty do 72 miesięcy.
Okres karencji w spłacie do 6 miesięcy.

Pożyczkę można przeznaczyć m.in. na:
– Wynagrodzenia pracowników (w tym także składowe należne ZUS i Urzędowi Skarbowemu).
– Zobowiązania publiczno-prawne Wnioskodawcy.
– Zapłata zobowiązań handlowych.
– Zatowarowanie, półprodukty, surowce produkcyjne itp.
– Wydatki konieczne do zapewnienia ciągłości działania Wnioskodawcy, których poniesienie niezbędne było po dniu 31 stycznia 2020 r.
– Pokrycie kosztów użytkowania infrastruktury, itp.
– Wydatki inwestycyjne.

Więcej informacji na stronie – kliknij 

ŁARR