Przyjmowanie wniosków zostało zakończone. Pożyczka nie jest dostępna. 


Jednym z programów pomocowych kierowanych do przedsiębiorców dotkniętych negatywnymi skutkami COVID-19 jest Pożyczka Płynnościowa. Podmiotem udzielającym pożyczkę jest Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego, która jest instytucją otoczenia biznesu świadczącą usługi wspierający rozwój firm z regionu łódzkiego.
Dla kogo i jaki jest cel pożyczki?

  • na wsparcie wydatków realizowanych przez mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa z siedzibą na terenie województwa łódzkiego w celu zapewnienia finansowania płynnościowego w związku z negatywnymi konsekwencjami spowodowanymi epidemią COVID-19,
  • przedsiębiorca może otrzymać pożyczkę pod warunkiem, że sytuacja związana z COVID-19 spowodowała problemy płynnościowe w przedsiębiorstwie,
  • udzielenie pożyczki powinno umożliwić przedsiębiorcy utrzymanie bieżącej płynności i finansowanie jego bieżących potrzeb związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą.

W ramach Funduszu finansowane będą wydatki związane z utrzymaniem bieżącej działalności firmy i zapewnieniem jej płynności finansowej.
Pożyczkę można przeznaczyć m.in. na:

  1. wynagrodzenia pracowników (w tym także składowe należne ZUS i Urzędowi Skarbowemu) oraz koszty personelu pracującego na terenie firmy, ale formalnie na liście płac podwykonawców;
  2. zobowiązania publiczno-prawne przedsiębiorcy;
  3. spłatę zobowiązań handlowych, pokrycie kosztów użytkowania infrastruktury itp.;
  4. zatowarowanie, półprodukty itp.;
  5. wydatki niezbędne do zapewnienia ciągłości działania Pożyczkobiorcy, których poniesienie niezbędne było po dniu 31 stycznia 2020 r.

Na jaki okres?
Maksymalny okres spłaty pożyczki to 72 miesiące.

Zabezpieczenia
W zależności od kwoty pożyczki- poręczenie osoby fizycznej, hipoteka na nieruchomości, zastaw rejestrowy na rzeczach ruchomych.

Oprocentowanie
W zależności od okresu spłaty pożyczki i kwoty- od 0,1 % w skali roku dla pożyczki do 200 tys. zł z okresem spłaty do 12 miesięcy; w pozostałych przypadkach 0,99 % w skali roku (od 01.06.2020 r.).

Kwota pożyczki
Maksymalna kwota to 1 mln zł, ale nie więcej niż:
– dwukrotność rocznych kosztów wynagrodzeń wypłaconych przez przedsiębiorcę,
lub
– 25% łącznego obrotu przedsiębiorcy w 2019 r.

Złóż wniosek już dziś»

 

Źródło: Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego w Łodzi

 

PSZ