Planujesz założyć własną firmę? Brakuję Ci środków? Żaden problem. Sprawdź naszą ofertę.

NA JAKICH WARUNKACH UDZIELANE SĄ POŻYCZKI?

 • 10 000 zł – 50 000 zł
 • bez wkładu własnego
 • max 60 miesięcy
 • max 3 miesiące karencji w spłacie kapitału
 • wysokość oprocentowania pożyczki w skali roku: 0,1%

KTO MOŻE UBIEGAĆ SIĘ O POŻYCZKĘ?

 • osoby pracujące
 • studenci
 • osoby bezrobotne
 • osoby planujące rozpocząć działalność gospodarcza na terenie województwa łódzkiego
 • osoby, które nie posiadały zarejestrowanej działalności gospodarczej w okresie 12 miesięcy

NA JAKIE CELE MOŻNA PRZEZNACZYĆ POŻYCZKĘ ?

 • nabycie nieruchomości zabudowanych, wykonanie robót budowlanych
 • nabycie instalacji maszyn, urządzeń, wyposażenia, sprzętu komputerowego oraz oprogramowania
 • nabycie wartości niematerialnych i prawnych przez nabycie patentów, licencji, know-how
 • nabycie środków transportu, ulotek, banerów reklamowych, wizytówek
 • nabycie środków obrotowych

Więcej informacji – pożyczka na własną firmę