Reprezentujesz mikro, małe, średnie przedsiębiorstwo? 
Planujesz zakup, modernizację, renowację nieruchomości? 
W ramach Funduszu udzielane są pożyczki na:
  • remont, renowację, modernizację lub odbudowę budynków lub obiektów oraz ich adaptację do funkcji związanych z prowadzeniem własnej działalności gospodarczej,
  • prace konserwatorskie, restauratorskie lub inne roboty budowlane dopuszczalne w przypadku zabytków (odpowiednio – obiektów historycznych), w celu przystosowania wymienionych obiektów do funkcji związanych z prowadzeniem własnej działalności gospodarczej,
  • renowację całości lub części budynków obejmującą inwestycje w zakresie instalacji technicznych budynku, działania w zakresie oszczędności energetycznej, odnowienie głównych elementów konstrukcji budynku, którymi w szczególności są: dach, elewacja zewnętrzna, stolarka okienna lub drzwiowa, klatki schodowe, korytarze wewnętrzne lub zewnętrzne, wejścia, elementy konstrukcji zewnętrznej budynku, windy, w celu przystosowania budynku do funkcji związanych z prowadzeniem własnej działalności gospodarczej,
  • zakup nieruchomości zabudowanej w celu wykonania prac, o których mowa w pkt. a, b, c powyżej, służących przystosowaniu budynku do celów prowadzenia własnej działalności gospodarczej, z zastrzeżeniem, że zakup nieruchomości może zostać sfinansowany z pożyczki do kwoty stanowiącej 50 % wartości pożyczki.
Pożyczka jest udzielana w kwotach od 100 tys. do 2 mln zł.
Oprocentowanie pożyczki wynosi 0,1 % w skali roku, przy okresie spłaty do 7 lat; przy okresie spłaty powyżej 7 lat oprocentowanie pożyczki wynosi od 2,25 % w skali roku (maksymalny okres spłaty pożyczki wynosi 10 lat).