Czy chcesz dowiedzieć się, jak wiele w regionie może zależeć od skuteczności przeprowadzania procesu przedsiębiorczego odkrywania? Chcesz poznać nowe możliwości wykorzystania potencjału regionu w celu podnoszenia poziomu jego innowacyjności? Jeśli tak, konferencja końcowa w ramach projektu pn. “Improve the RIS3 effectiveness through the management of the entrepreneurial discovery process – Beyond EDP” jest tym, czego szukasz!

Uczestnictwo w tym wydarzeniu pozwoli na dostarczenie praktycznych informacji dotyczących usprawniania przeprowadzania procesu przedsiębiorczego odkrywania uznanego za “element napędowy” koncepcji regionalnych strategii inteligentnych specjalizacji (RIS3).

Szczególny nacisk zostanie położony na zarządzanie regionalnymi ekosystemami innowacji umożliwiające zaangażowanie przedstawicieli wszystkich regionalnych podmiotów oraz zmobilizowanie posiadanych zasobów w celu stymulowania rozwoju gospodarczego (co jest szczególnie ważne w okresie kryzysu). Przykład może stanowić matryca stworzona na potrzeby dobrego zarządzania w regionie Östergötland (Szwecja), wdrożona w Prowincji Północnej Holandii (obydwa regiony są partnerami projektu pn. “Beyond EDP”). Udział w konferencji będzie również doskonałą okazją do nawiązywania kontaktów oraz wymiany informacji z uczestnikami.

Gościem specjalnym będzie, Pan Mikel Landabaso, Dyrektor ds. Wzrostu i Innowacyjności Wspólnego Centrum Badawczego Komisji Europejskiej. Pan Landabaso jest wybitnym ekspertem w dziedzinie polityki regionalnej UE, w szczególności w zakresie wdrażania koncepcji RIS3. Moderatorem dyskusji będzie Pan Richard Tuff – przedstawiciel organizacji Friends of Smart Specialisation (FoSS).

Przedstawiciel Województwa Łódzkiego wystąpi o godz. 11:00 w panelu „Proces przedsiębiorczego odkrywania jako działalność ciągła”. Zaprezentuje dobre praktyki wypracowane w tym zakresie w naszym regionie.

Konferencja całości będzie prowadzona w języku angielskim.
Odbędzie się ona w trybie zdalnym, w dniu 10 grudnia 2020 r., w godzinach 10:00 – 12:30.
Zapraszamy do zarejestrowania się – tutaj»

Agenda do pobrania:
wersja polska
wersja angielska

Źródło: materiały własne

GB/PSZ/MR