Czy każda firma może ubiegać się o zamówienia organizacji międzynarodowych? Czy procedury są bardziej skomplikowane od tych w Polsce? Czy jest sens brać udział w międzynarodowych zamówieniach publicznych? Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii zachęca do zapoznania się z raportem “Jak ubiegać się o zamówienia organizacji międzynarodowych? 15 historii sukcesu polskich firm”. Opracowanie pomóc może rozwiać niektóre wątpliwości i zachęcić do współpracy z międzynarodowymi organizacjami.

Międzynarodowe zamówienia publiczne są segmentem rynku cechującym się znaczną pewnością kontraktów, różnorodnością potrzeb zleceniodawców i możliwością zaangażowania zleceniobiorców o zróżnicowanej specjalizacji i segmentacji sektorowej. Znaczenie rynku zamówień publicznych będzie rosnąć, w szczególności w świetle utrzymującej się pandemii COVID-19 i jej długoterminowych skutków społeczno – gospodarczych.

Wychodząc naprzeciw potrzebom sektora prywatnego, Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii zleciło Polityce Insight stworzenie raportu pt. „Jak ubiegać się o zamówienia publiczne organizacji międzynarodowych. 15 historii sukcesu polskich firm.“, przedstawiający korzyści ze współpracy międzynarodowej wybranych polskich firm. Raport powstał na podstawie przeprowadzonych rozmów z przedstawicielami 15 firm o różnej wielkości i z różnych branż. Respondenci jednogłośnie wyrażali satysfakcję ze współpracy z organizacjami międzynarodowymi. Szczególnie chwalili klarowność procedur, procesów oraz otwartość i responsywność zamawiających. Realizacja międzynarodowych zamówień publicznych przynosi firmom oprócz spodziewanej gratyfikacji finansowej i sprawnego kontaktu z kontrahentami, korzyści rzadziej spotykane w codziennej działalności, takie jak prestiż, wzmocnienie kapitału ludzkiego czy możliwość sprawdzenia się na odległych zagranicznych rynkach. Jednocześnie kontrakty te bywają dużym wyzwaniem – to często kompleksowe, złożone zadania, rozpisane na kilka/kilkanaście miesięcy intensywnych działań.

Raport do pobrania tutaj»

 

Źródło: Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii

PSZ/MR