W czwartek, 10 września w Łasku zainaugurowany został cykl spotkań „Porozmawiajmy w Łódzkiem”. Przez najbliższe miesiące marszałek województwa łódzkiego Grzegorz Schreiber będzie odwiedzał z grupą ekspertów kolejne powiaty z informacją o ofercie Urzędu Marszałkowskiego dla mieszkańców, samorządów i organizacji pozarządowych.

Jest to nasza nowa propozycja. Oferta spotkań w pierwszej kolejności z mieszkańcami, ale oczywiście też z samorządami, przedstawicielami organizacji pozarządowych oraz z urzędnikami, bo oni też stanowią o tym, co dzieje się w gminach i powiatach. Chcemy dotrzeć do wszystkich, przyjeżdżając do poszczególnych miast i powiatów tak, aby móc przedstawić naszą propozycję, żebyśmy mogli porozmawiać o tym, co robimy w Urzędzie Marszałkowskim, o naszych projektach, konkursach i różnego rodzaju naborach, które będą się odbywały – powiedział Grzegorz Schreiber, marszałek województwa łódzkiego.

W trakcie spotkań swoje prezentacje przedstawiają dyrektorzy Urzędu, przedstawiciele instytucji podległych Samorządowi Województwa. Przybliżają m.in. aktualne i planowane konkursy unijne, realizowane programy wsparcia, możliwość pozyskania grantów. Podnoszone są także tematy dotyczące kierunków rozwoju regionu.

Moment, w którym dzisiaj się znajdujemy, jest szczególnie ważny dla województwa łódzkiego i w ogóle dla Polski, ponieważ jest to moment, kiedy przygotowujemy się do nowej unijnej perspektywy finansowej. To jest ta chwila, kiedy będą się ważyły losy środków dla naszego kraju, w tym dla województwa łódzkiego oraz takich powiatów jak powiat łaski i dla gmin tego powiatu – dodał marszałek.
Grzegorz Schreiber zwrócił też uwagę, że nowa perspektywa finansowa w Unii to również konieczność stworzenia Strategii Województwa Łódzkiego, która jest w fazie końcowego opracowywania. Odbyły się już konsultacje społeczne, w ramach których spłynęły uwagi z regionu.  Teraz jest czas na ich konsumpcję – mówił w Łasku.

Na pierwszym spotkaniu, które odbyło się w łaskim starostwie, marszałek chwalił samorządowców z powiatu łaskiego za aktywność w pozyskiwaniu środków zewnętrznych na realizację swoich inwestycji.
Wśród najważniejszych wymienił:

  • 21 grantów sołeckich na projekty realizowane w sołectwach powiatu łaskiego opiewające na kwotę 200 tys. zł;
  • wsparcie 11 inwestycji budowy i przebudowy dróg dojazdowych do pól kwotą 1,5 mln zł;
  • 5 inwestycji poprawiających bazę sportową za ponad 400 tys. zł;
  • projekty edukacyjne, w tym tworzenie nowych miejsc w przedszkolach w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego: 5 inwestycji za blisko 4 mln zł;
  • budowę sieci wodociągowej i kanalizacji – 2 projekty za ponad 2 mln zł;
  • realizację 3 projektów odnowy zabytków wsparta kwotą 150 tys. zł;
  • termomodernizację ośrodka zdrowia w Widawie – 1 mln 115 tys. zł.

Marszałek przypomniał również, że na terenie powiatu łaskiego realizowana jest największa inwestycja drogowa z pieniędzy samorządu województwa – droga wojewódzka nr 473. Aktualnie w realizacji jest 13-kilometrowy odcinek, a kosz inwestycji to 83 mln zł. Projektowanych jest kolejnych 8 km dróg za blisko 60 mln zł.

W ostatnich dniach rozstrzygnięte zostały też kolejne konkursy na realizację zadań sportowych dla dzieci i młodzieży i tutaj beneficjenci znów pochodzą z terenu powiatu łaskiego. Trzy projekty zostały wsparte kwotami po 10 tys. na zajęcia siatkówki oraz piłki nożnej. I najświeższa sprawa to 50 tys. zł ze środków unijnych dla Domu Pomocy Społecznej prowadzonego na terenie powiatu przez Fundację Brata Alberta.

Chciałbym dotrzeć do każdego powiatu województwa łódzkiego, żeby odbyć dyskusje z mieszkańcami. Chciałbym, żeby Urząd Marszałkowski był w każdym powiecie naszego województwa – mówił marszałek Schreiber.

Jak zaznaczył Gabriel Szkudlarek, burmistrz Łasku, cześć ważnych dla miasta i gminy inwestycji, o które lokalne władze zabiegały od wielu lat, udało się zrealizować dopiero we współpracy z marszałkiem Grzegorzem Schreibrem.

Przy okazji spotkania w Łasku, marszałek Grzegorz Schreiber obejrzał ostatnio zrealizowane tam inwestycje. Pierwszą z nich była zajezdna Miejskiego Zakładu Komunikacji, gdzie parkuje 14 nowych niskoemisyjnych autobusów zakupionych w ramach projektu „Modernizacja transportu publicznego” dofinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego. Z kolei w podłaskich Teodorach, na skrzyżowaniu remontowanej drogi wojewódzkiej nr 473 z drogą prowadzącą do lotniska 32 Bazy Lotnictwa Taktycznego, marszałek wysłuchał sugestii łaskich samorządowców oraz dowódcy bazy dotyczących zbliżającej się przebudowy tego skrzyżowania.

Terminy kolejnych spotkań już wkrótce.

 

MR

Źródło: www.lodzkie.pl