Marszałek Województwa Łódzkiego Grzegorz Schreiber zaprasza przedsiębiorców z sektora MŚP do wzięcia udziału w cyklu porad eksperckich.

Zakres tematyczny Porad:

  • social media – wizerunek marki i budowanie społeczności / Maksymilian Cyrek – 10 konsultacji indywidualnych w formie online

  • prawo pracy i rachunkowość / Anna Naumowicz – 10 konsultacji indywidualnych w formie online

  • e-commerce i sprzedaż w sieci / Maksymilian Cyrek – 10 konsultacji indywidualnych w formie online

  • mediacje / Monika Pujan – 10 konsultacji indywidualnych w formie online

Zgłoszenia w formie wypełnionych „Formularzy zgłoszeniowych” należy przesłać do 5 lipca 2023 r. na adres e-mail: biznes@lodzkie.pl.

>>> POBIERZ FORMULARZ <<<

Porady są BEZPŁATNE w ramach projektu „Łódzkie dla biznesu – rozwój na plus”, współfinansowanego ze środków pochodzących z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa II. Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka, II.2 internacjonalizacja przedsiębiorstw, II.2.2 Promocja gospodarcza regionu.

Wszelkich niezbędnych informacji udziela przedstawiciel Wydziału Promocji Przedsiębiorczości Departamentu Promocji: Anna Kowalewska, e-mail: anna.kowalewska@lodzkie.pl, tel. 42 663 3801.