Szczególnie ważne jest dzisiaj wsparcie dla osób bezdomnych. Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Marlena Maląg zaapelowała do samorządów o zwracanie uwagi na potrzeby grup znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji.

Zdajemy sobie sprawę, w jak trudnej sytuacji znajdują się dzisiaj osoby bezdomne, dlatego apeluję o szczególną uwagę i wrażliwość do tych, którzy na co dzień udzielają im potrzebnego wsparcia – mówi minister Marlena Maląg.

W realizacji Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (PO PŻ) współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym, w którym osoby bezdomne stanowią jedną z grup otrzymujących wsparcie, uczestniczą:

 • Federacja Polskich Banków Żywności
 • Caritas Polska
 • Polski Komitet Pomocy Społecznej
 • Polski Czerwony Krzyż

Z pomocy mogą skorzystać wszystkie osoby bezdomne – zarówno te przebywające w placówkach, jak i poza nimi.
Osoby bezdomne jako szczególna grupa odbiorców jako jedyne mogą być kwalifikowane na podstawie oświadczenia przez pracowników lub wolontariuszy organizacji partnerskich.

W praktyce wygląda to tak, że osoba bezdomna zgłasza się do lokalnej organizacji należącej do sieci dystrybucji – Federacji Polskich Banków Żywności, Caritas Polska, Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej lub Polskiego Czerwonego Krzyża, tam składa oświadczenie, że spełnia kryteria do udzielenia pomocy i otrzymuje żywność w formie paczek lub jeśli organizacja wydaje posiłki – w formie posiłku – tłumaczy minister Marlena Maląg.

Jak wygląda sytuacja w placówkach udzielających tymczasowego schronienia?

Taka placówka może w imieniu osób bezdomnych wystąpić do ośrodka pomocy społecznej, który kwalifikuje się do pomocy w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa, o przyznanie takiego wsparcia.

Wtedy placówka przekazuje – drogą elektroniczną lub telefonicznie – listę osób bezdomnych oraz ich oświadczenia, a także upoważnienie przedstawiciela placówki do odbioru żywności w imieniu każdej osoby z listy. Pracownik socjalny ośrodka pomocy społecznej informuje o decyzji – wskazuje minister Maląg.

Dystrybucja żywności finansowanej z PO PŻ nie jest jedynym rodzajem działalności, w jaką zaangażowane są organizacje partnerskie. Część organizacji, szczególnie Caritas Polska i Polski Komitet Pomocy Społecznej, prowadzących dotychczas punkty wydawania bezpłatnych posiłków (np. jadłodajnie, punkty wydawania żywności) dla osób znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej, których działalność w związku z obowiązującymi zaleceniami została znacząco ograniczona, obecnie dostarcza żywność do placówek udzielających tymczasowego schronienia.

Wystarczy jeden telefon, aby uratować komuś życie!
W przypadku ujawnienia osób bezdomnych, samotnych bądź potrzebujących pomocy, należy kontaktować się z pod numerem tel. 112 lub 997 lub 986.

Pomoc dla bezdomnych tel. 987

Centrum Zarządzania Kryzysowego
Placówki udzielające pomocy osobom potrzebującym:

 •  Noclegownia dla Bezdomnych Kobiet – ul. Gałczyńskiego 7
  w godz. 18.00-8.00, tel.: 647-03-33
 •  Noclegownia dla Bezdomnych Mężczyzn – ul. Szczytowa 11
  w godz. 20:00-8:00; tel.: 42 679-31-35
 •  Schronisko dla Bezdomnych Kobiet – ul. Kwietniowa 2/4
  (funkcjonuje całodobowowo), tel.: 42 683-38-00
 •  Schronisko dla Bezdomnych Mężczyzn – ul. Szczytowa 11
  (funkcjonuje całodobowowo); tel.: 679-31-35
 •  Schronisko dla Bezdomnych Mężczyzn – ul. Nowe Sady 1
  (funkcjonuje całodobowowo), tel.: 42 259-27-05

 

Źródło: www.gov.pl/rodzina

 

JŁ/MR