Do rejestracji od 25.07.2020 r. mogą przystąpić przedsiębiorcy turystyczni lub organizacje pożytku publicznego, które realizują usługi hotelarskie lub organizują imprezy turystyczne na terytorium Polski.  Program jest formą wsparcia dla krajowej branży turystycznej oraz dla polskich rodzin.

Aby przedsiębiorca mógł dołączyć do programu, powinien zarejestrować się na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS. Przedsiębiorcy turystyczni i organizacje pożytku publicznego, mogą za pośrednictwem PUE ZUS złożyć „Oświadczenie przedsiębiorcy turystycznego (wyłącznie elektronicznie) w celu przystąpienia do programu Polski Bon Turystyczny”(PBT), dzięki czemu zostaną wpisane na listę podmiotów turystycznych uprawnionych do przyjmowania płatności za pomocą bonu.

Co należy zrobić aby zgłosić firmę do programu?

Musisz prowadzić LEGALNĄ działalność polegającą na świadczeniu usług hotelarskich lub imprez turystycznych, to znaczy, że musisz:
• posiadać wpis do Krajowego Rejestru Sądowego
•lub posiadać wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub
• lub posiadać wpis do ewidencji:
a. obiektów hotelarskich prowadzonej przez marszałka województwa,
b. pól biwakowych prowadzonej przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta,
c. innych obiektów hotelarskich prowadzonej przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta,
• lub posiadać wpis do rejestru organizatorów turystyki i przedsiębiorców ułatwiających nabywanie powiązanych usług turystycznych.

Ważne! Jeśli nie jesteś takim podmiotem, NIE DOKONUJ rejestracji. Podmiot, który podczas rejestracji poda nieprawdziwe dane, podlega odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

 

Osoba, która złoży oświadczenie zostanie managerem podmiotu turystycznego na PUE ZUS. W roli [Ogólny], w zakładce [Podmiot Turystyczny] [Lista podmiotów turystycznych] manager może dodać kolejnych managerów do obsługi podmiotu turystycznego.

Aktualnie manager ma również możliwość:
• zmiany danych podmiotu turystycznego,
• złożenia rezygnacji z udziału w programie,
• ponownej rejestracji podmiotu turystycznego po rezygnacji,
• dodania lub usunięcia recepcjonisty czyli osoby obsługującej płatności bonem.

Polska Organizacja Turystyczna opublikuje listę zarejestrowanych podmiotów turystycznych, uprawnionych do przyjmowania płatności za pomocą bonu, na stronach internetowych: www.bonturystyczny.gov.pl, www.pot.gov.pl oraz www.polska.travel.

Jak przyjmować płatności bonem?
  1. Płatność bonem będzie można  przyjmować za pomocą aplikacji dla recepcjonisty.
  2. Klient poda kod obsługi płatności, który dostał e-mailem (może go też sprawdzić na swoim profilu na PUE ZUS), a następnie kod, którym potwierdzi płatność (otrzyma go SMS-em w momencie transakcji).
    Czyli w sumie dwa kody.
  3. Po przyjęciu płatności za pomocą bonu, ZUS w ciągu 14 dni zrobi przelew na rachunek, który podałeś przy rejestracji na PUE ZUS.
  4. Gdy zarejestrujesz przedsiębiorstwo lub organizację na PUE ZUS, poinformuj klientów, że można u Ciebie płacić bonem. Taką informację umieść przede wszystkim w miejscu realizacji usług hotelarskich lub imprez turystycznych.
Kontakt

Infolinia dotycząca bonu turystycznego (zarówno dla turystów, jak i podmiotów obsługujących ) pod numerem telefonu:  22 11 22 111.

Działa także dedykowany e-mail: bon@zus.pl, za pośrednictwem którego możesz zadać pytania.

 

Źródło:gov.pl; zus.pl

 

MDM, MR