Komisja Europejska zatwierdziła 20 lipca 2020 roku zmiany trzech programów operacyjnych polityki spójności w Polsce. Zmiany umożliwią sfinansowanie działań mających na celu przeciwdziałanie skutkom kryzysu wywołanego koronawirusem w polskiej gospodarce i systemie opieki zdrowotnej.

Największa pomoc została skierowana do przedsiębiorców, którzy ponieśli straty finansowe w wyniku wybuchu epidemii koronawirusa.

Zmiana Programu Operacyjnego (PO) Inteligentny Rozwój 2014 – 2020 umożliwi udostępnienie 314,5 mln EUR z funduszy polityki spójności UE, w formie dotacji i pożyczek dla ponad 7200 przedsiębiorstw, które poniosły straty finansowe w wyniku wybuchu epidemii koronawirusa.

Ten sam program zapewni finansowanie w wysokości 71 mln EUR na testowanie innowacyjnego rozwiązania w zakresie diagnostyki, terapii i profilaktyki oraz na projekty pilotażowe mające na celu dostosowanie modeli biznesowych przedsiębiorstw oraz wspieranie projektów badawczych.

W ramach PO Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, 170 mln EUR będzie przeznaczone na wsparcie pracowników służby zdrowia, służb sanitarnych, strażaków, funkcjonariuszy policji, organizatorów zbiorowego transportu publicznego oraz służb zajmujących się bezpieczeństwem ruchu drogowego.

 

Źródło: ec.europa.eu

MP/PSZ