W dniach 25-28 maja odbył się cykl spotkań online naszych ekspertów z przedsiębiorcami zainteresowanymi możliwościami, jakie oferuje program Horyzont Europa.

Dziękujemy serdecznie wszystkim uczestnikom za spotkanie. W trakcie godzinnych spotkań przybliżyliśmy możliwości aplikowania w obszarach tematycznych 4 klastrów , a także w sposób przejrzysty przedstawiona została procedura aplikowania.

Mamy nadzieje, że pomimo poczucia złożoności i trudności projektów międzynarodowych, partnerskich, poprzez dzielenie się doświadczeniami i dobrymi praktykami region łódzki dołoży cegiełkę w zwiększeniu udziału Polski w korzystaniu z największego programu rozwoju badań i innowacji w przedsiębiorstwach.

Aby odnieść sukces przy aplikowaniu o środki PAMIĘTAJMY o 5 podstawowych elementach, które są bazą do wspólnego działania:
1. Zaangażowanie
2. Pomysł
3. Organizacja
4. Akceptacja
5. Otwartość

Podział zadań i kompetencji pomiędzy partnerów warunkuje stworzenie projektu, w którym każdy zajmuje się tym, w czym się specjalizuje.
Zgodnie z obietnicą przekazujemy Państwu prezentacje z wydarzeń – do pobrania tutaj.
Zachęcamy do lektury i kontaktu z naszymi ekspertami oraz z Regionalnym Biurem Województwa Łódzkiego w Brukseli i w Chengdu:
JOLANTA PACURA: jolanta.pacura@uni.lodz.pl
MICHAŁ KACZMAREK: michal.kaczmarek@uni.lodz.pl
EMIL ŁĘŻAK: emil.lezak@gmail.com
MARCIN PODGÓRSKI: podgorsk@lodzkie.pl
MAŁGORZATA ŁYŻWIŃSKA: malgorzata.lyzwinska@lodzkie.pl
KAZIMIERA POMIANOWSKA: kazimiera.pomianowska@lodzkie.pl
SIEĆ BADAWCZA ŁUKASIEWICZ:
http://www.ips.lodz.pl/pl/kontakt
https://iw.lukasiewicz.gov.pl/kontakt/
http://www.ibwch.lodz.pl/kontakt

 

Źródło: Opracowanie własne

MŁ/PSZ