Ponad milion maseczek trafiło do mieszkańców Łódzkiego w ramach akcji przeprowadzonej przez samorząd województwa. We wtorek (26 maja) w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Łódzkiego odbyła się konferencja prasowa, w której wzięli udział Grzegorz Schreiber, marszałek województwa łódzkiego, Anna Matuszewska-Wrona, przedsiębiorca z województwa łódzkiego oraz podpułkownik Marcin Siudziński zastępca dowódcy 9. Łódzkiej Brygady Wojsk Obrony Terytorialnej. W trakcie spotkania wypowiedziała się również Henryka Sokołowska, wiceprezes Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Oddział Miejski z Wieruszowa.

Akcja ,,Milion maseczek dla mieszkańców województwa łódzkiego” rozpoczęła się 16 kwietnia.

W dniu, w którym polski rząd ogłosił konieczność zasłaniania ust i nosa w przestrzeni publicznej, podjąłem decyzją o rozpoczęciu akcji uszycia maseczek dla mieszkańców województwa – powiedział podczas konferencji prasowej Grzegorz Schreiber, marszałek województwa łódzkiego. – Mieszkańcom regionu przekazaliśmy dokładnie 1 124 170 sztuk maseczek wielokrotnego użytku. Ostatnia transza bezpłatnych maseczek jest w tej chwili dystrybuowana na terenie województwa.

Samorząd województwa wydał na ten cel 3 mln 993 tys. 671 zł. Zakup został zrealizowany w ramach projektu współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Maseczki, w pięciu transzach zostały zamówione u lokalnych przedsiębiorców. Urząd marszałkowski podjął współpracę ze 158 firmami.

W marcu i w kwietniu wszystkie nasze zlecenia zostały wstrzymane, a dzięki ofercie Urzędu Marszałkowskiego WŁ mogliśmy dalej prowadzić naszą działalność. Cieszymy się, że mogliśmy pomóc w tym, że mieszkańcy regionu noszą uszyte przez nas maseczki  – powiedziała Anna Matuszewska-Wrona, przedsiębiorca, której firma była zaangażowana w szycie maseczek. Firma nie zredukowała zatrudnienia.

Od samego początku działania samorządu województwa w walce z COVID-19 wspierały Wojska Obrony Terytorialnej. Żołnierze rozdysponowali ponad 500 tys. maseczek.

W akcję szycia maseczek dla mieszkańców województwa włączyły się także podmioty ekonomii społecznej. Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi miało zabezpieczone 100 tys. zł na organizację Łódzkich Targów Ekonomii Społecznej. Wydarzenie w związku z epidemią nie odbyło się, więc pieniądze zostały przeznaczone na wykonanie środków ochrony osobistej. Za przeznaczoną kwotę uszytych zostało 16 666 maseczek.

Jeden z podmiotów – Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Miejski w Wieruszowie, uszyło ponad 10 000 sztuk maseczek.

Drugi podmiot, Stowarzyszenie dla Osób Potrzebujących Pomocy „Razem” z siedzibą w Skrzynnie w pow. Wieluńskim, uszyło 6 666 sztuk maseczek.

Maseczki zostaną przekazane do Chorągwi Łódzkiej im. Aleksandra Kamińskiego Związku Harcerstwa Polskiego, za pośrednictwem której trafią bezpośrednio do osób najbardziej potrzebujących. W skład chorągwi wchodzą 23 hufce na terenie całego województwa.

Źródło: www.lodzkie.pl (bg/ zdjęcia Sebastian Sołtyszewski)

MR