Komisja Europejska prowadzi nabór na płatne pięciomiesięczne staże w ramach programu stażowego „Blue book”, które realizowane będą w Brukseli oraz innych miejscach przedstawicielskich KE w UE od 1 marca 2023 do 31 lipca 2023 r. Termin zgłaszania wniosków upływa 31 sierpnia o godz. 12:00.

Czy warto? Udział w programie stażowym Komisji Europejskiej oferuje możliwość wiedzy na temat UE oraz zdobywanie praktycznego doświadczenia pracy nad procesami i politykami UE . Staże są też okazją do zastosowania zdobytej akademickiej wiedzy teoretycznej w praktyce oraz pracy w międzynarodowym środowisku.

Stażyści programu „Blue book” przez pięć miesięcy pracują w pełnym wymiarze pracy w różnych Dyrekcjach, Służbach oraz Agencjach Komisji Europejskiej w większości przypadków w Brukseli, ale staże mogą odbywać się również w Luksemburgu jak i w państwach członkowskich UE w przedstawicielstwach Komisji w danym kraju. Tematyka stażu zależy od zadań Dyrekcji, Służby czy Agencji, w której odbywa się staż.

Dla kogo? O udział mogą ubiegać się wszyscy obywatele UE bez względu na wiek, Komisja udostępnia też określoną pulę staży osobom z krajów trzecich, nie posiadających obywatelstwa UE.

Kwalifikujący się kandydaci muszą mieć ukończone studia wyższe (co najmniej 3-letnie), wykazywać się bardzo dobrą znajomością dwóch oficjalnych języków UE na poziomie C, w tym jednym z nich musi być język angielski, niemiecki lub francuski.

Uwaga! O „Blue Book Traineeship” nie mogą ubiegać się osoby, które pracowały lub odbywały już wcześniej staż w Instytucjach UE, w okresie dłuższym niż 6 tygodni.

Staże są płatne, a stypendium stażowe to kwota ok. 1200 euro miesięcznie.

 

Więcej informacji:

Strona Komisji Europejskiej poświęcona stażom

Źródło:

opracowanie własne np informacji zawartych na stronie Komisji Europejskiej