Europejscy komisarze do spraw budżetu, rynku wewnętrznego, zarządzania kryzysowego oraz demokracji i demografii wystąpią na pierwszej sesji plenarnej Komitetu Regionów, która odbędzie się w dniach 30 czerwca – 2 lipca 2020 w tzw. trybie hybrydowym – łączącym udział zdalny i fizyczny w Brukseli.

Na sesji plenarnej Europejskiego Komitetu Regionów, która poświęcona będzie głównie problemom gospodarczym i zdrowotnym związanym z obecną pandemią, Johannes Hahn, komisarz europejski ds. budżetu UE, omówi z przywódcami lokalnymi i regionalnymi plan odbudowy gospodarczej Unii Europejskiej i jej długoterminowy budżet, nad którym Unia właśnie pracuje. Trzej inni komisarze europejscy również odniosą się do działań podejmowanych przez UE – w wymiarze politycznym i w różnych sferach działania – w odpowiedzi na kryzys: wiceprzewodnicząca Dubravka Šuica poruszy zagadnienia dotyczące demokracji i demografii, komisarz Thierry Breton odpowie na pytania związane z rynkiem wewnętrznym, a komisarz Janez Lenarčič omówi niektóre działania UE w zakresie zarządzania kryzysowego.

Przywódcy lokalni i regionalni będą głosować nad rezolucją w sprawie długoterminowego budżetu UE – czyli wieloletnich ram finansowych (WRF) na lata 2021–2027 – oraz w sprawie planu inwestycyjnego na rzecz zrównoważonej Europy, który jest filarem inwestycyjnym Zielonego Ładu, opracowanym przez Komisję Europejską z myślą o osiągnięciu przez UE neutralności emisyjnej do 2050 r.

Członkowie Europejskiego Komitetu Regionów (KR-u), którzy przynależą do sześciu grup politycznych, zdecydują również o politycznych priorytetach tego zgromadzenia na lata 2020–2025. Po wybraniu go na przewodniczącego Komitetu w lutym, Apostolos Tzitzikostas (EL/EPL), gubernator regionu Macedonia Środkowa, stwierdził, że opowie się za „zmodernizowaną” demokracją europejską, za działaniami podejmowanymi w odpowiedzi na „głębokie przemiany” związane z „obecną rewolucją ekologiczną, cyfrową i demograficzną”, a także za tymi strategiami politycznymi UE – takimi jak polityka spójności – które mają „największe oddziaływanie regionalne i lokalne”.

Zielony Ład – oraz konieczność umieszczenia go w centrum planów odbudowy gospodarek lokalnych i regionalnych – będzie przedmiotem osobnej debaty.

Członkowie Europejskiego Komitetu Regionów zagłosują również nad ośmioma sprawozdaniami zawierającymi zalecenia władz lokalnych i regionalnych skierowane do instytucji decyzyjnych UE. Kilka z tych opinii miało zostać pierwotnie przyjętych na majowej sesji plenarnej, która została odwołana z powodu środków izolacji wprowadzonych w całej Unii.

Z powodu obostrzeń związanych z ochroną zdrowia jedynie ograniczona liczba członków będzie mogła osobiście uczestniczyć w sesji. Pozostali będą w niej uczestniczyć zdalnie. Przejście na format hybrydowy wiąże się również z głosowaniem elektronicznym, a sama sesja plenarna potrwa trzy dni zamiast zwyczajowo dwóch.

Debaty:
1. Wtorek, 30 czerwca (15.00–16.00): zarządzanie kryzysowe związane z COVID-19 i plan odbudowy – z Janezem Lenarčičem , komisarzem odpowiedzialnym za zarządzanie kryzysowe
2. Wtorek, 30 czerwca (16.00–16.30): Zielony Ład w centrum lokalnych i regionalnych planów odbudowy po kryzysie związanym z COVID-19)
3. Środa, 1 lipca (12.15–13.30): demografia – z Dubravką Šuicą , komisarz ds. demokracji i demografii
4. Czwartek, 2 lipca (10.15–12.00): przyszłe WRF w kontekście odbudowy po kryzysie związanym z COVID-19 – z Johannesem Hahnem , komisarzem odpowiedzialnym za budżet i administrację
5. Czwartek, 2 lipca (12.45–14.15): gospodarcze aspekty odbudowy po kryzysie związanym z COVID-19 – z Thierrym Bretonem komisarzem odpowiedzialnym za rynek wewnętrzny

Opinie:
1. W kierunku planu działania na rzecz czystego wodoru – wkład władz lokalnych i regionalnych w neutralną dla klimatu Europę»
Sprawozdawczyni: Birgit Honé (DE/PES), minister spraw federalnych i europejskich oraz rozwoju regionalnego Dolnej Saksonii.

2. Ocena adekwatności ramowej dyrektywy wodnej, dyrektywy w sprawie ochrony wód podziemnych, dyrektywy w sprawie środowiskowych norm jakości i dyrektywy powodziowej» 
Sprawozdawca: Piotr Całbecki (PL/EPL) , marszałek województwa kujawsko-pomorskiego.

3. Przyszłość unijnej polityki czystego powietrza w ramach dążenia do osiągnięcia zerowego poziomu emisji zanieczyszczeń»
Sprawozdawca: János Ádám Karácsony (HU/EPL), członek rady Tahitótfalu.

4. Wdrażanie umów o wolnym handlu – perspektywa regionalna i lokalna»
Sprawozdawca: Michael Murphy (IE/EPL), członek rady hrabstwa Tipperary.

5. Pakiet usługowy: zaktualizowane stanowisko europejskich władz lokalnych i regionalnych»
Sprawozdawca: Jean-Luc Vanraes (BE/Renew Europe), radny gminy Uccle.

6. Fundusz na rzecz Sprawiedliwej Transformacji»
Sprawozdawca: Vojko Obersnel (HR/PES), członek lokalnych władz wykonawczych: miasto Rijeka.

7. Europejskie prawo o klimacie: ustanowienie ram na rzecz osiągnięcia neutralności klimatycznej»
Sprawozdawca: Juan Manuel Moreno Bonilla (ES/EPL), premier rządu wspólnoty autonomicznej Andaluzja.

8. Zintensyfikowanie działań UE na rzecz ochrony i odtwarzania światowych lasów»
Sprawozdawca: Roby Biwer (LU/PES), radny gminy Bettembourg.

Więcej:
Program sesji plenarnej oraz dokumenty»

Sesję plenarną KR będzie można śledzić na żywo on-line:

 

Źródło: https://cor.europa.eu/pl/news

MP/PSZ/MR