Łódzkie, jedno z trzech województw, które jako pierwsze otrzymało formalną zgodę Komisji Europejskiej na przeznaczenie środków unijnych na walkę z Covid-19.

Pieniądze zostaną przeznaczone na zabezpieczenie życia i zdrowia mieszkańców, sprzęt dla szpitali, środki ochronne dla personelu medycznego i pacjentów oraz wymierną, szybką pomoc finansową dla firm.

Pieniądze pozyskane na niezbędną pomoc pochodzą z Europejskiego Funduszu Rozwoju oraz Europejskiego Funduszu Społecznego.

7,3 mln zł – zostanie przeznaczonych, m.in., na zakup środków ochrony osobistej dla podmiotów leczniczych zaangażowanych w walkę z wirusem SARS-COV-2.

24,7 mln zł – zostanie przeznaczonych na wsparcie zatrudnienia personelu medycznego – lekarzy, pielęgniarek, ratowników medycznych oraz pracowników w placówkach leczniczych zaangażowanych w opiekę nad osobami z podejrzeniem lub zakażonymi wirusem SARS-COV-2

110 mln zł – dla placówek leczniczych z województwa łódzkiego zaangażowanych w walkę z wirusem SARS-COV-2.

Dofinansowanie z UE wynosi 85 proc., budżet państwa dokłada 15 proc. Warte podkreślenia jest, że dzięki dobrej współpracy z Ministerstwem Funduszy i Polityki Regionalnej, dofinansowanie udało się pozyskać bez udziału środków z budżetu Województwa Łódzkiego.

Ponadto jest też zgoda na przesunięcie około 18,8 mln euro, czyli 81, 9 mln zł, które będzie można przeznaczyć na wsparcie przedsiębiorstw borykających się z problemami wywołanymi epidemią.

Źródło: www.lodzkie.pl

MDM/MR