W trakcie lipcowej sesji plenarnej Parlament Europejski poparł zmianę przepisów, by poprawić warunki pracy kierowców i położyć kres zakłóceniom konkurencji w sektorze transportu drogowego.

Posłowie zatwierdzili bez poprawek wszystkie trzy akty prawne przyjęte przez ministrów unijnych w kwietniu 2020 r. – treść komunikatu

Zmiana przepisów dotyczących delegowania kierowców, ich czasu pracy i odpoczynku oraz skuteczniejszego egzekwowania zasad kabotażu (czyli transportu towarów prowadzonego tymczasowo w państwie przyjmującym przez przewoźników niemających siedziby w tym państwie) ma położyć kres zakłóceniom konkurencji w sektorze transportu drogowego oraz zapewnić kierowcom lepsze warunki odpoczynku.

Lepsze warunki pracy kierowców

Nowe przepisy zapewnią kierowcom lepsze warunki odpoczynku oraz sprawią, że będą oni mogli spędzać więcej czasu w domu. Przedsiębiorstwa będą musiały zorganizować pracę tak, aby kierowcy obsługujący przewozy międzynarodowe mogli regularnie wracać do domu (co trzy lub cztery tygodnie, w zależności od harmonogramu czasu pracy). Kierowca nie może spędzać obowiązkowego cotygodniowego czasu odpoczynku w kabinie pojazdu. Jeżeli w okresie odpoczynku kierowca jest poza domem, pracodawca musi pokryć koszty zakwaterowania.

Uczciwsza konkurencja oraz walka z nielegalnymi praktykami

Przekraczanie granicy przez kierowców będzie rejestrowane za pomocą tachografu, co umożliwi walkę z nadużyciami. Aby zapobiegać systemowemu kabotażowi, wprowadzono czterodniowy okres karencji, zanim ten sam pojazd będzie mógł kontynuować przewozy kabotażowe w tym samym kraju.
W ramach walki z tzw. firmami-przykrywkami przewoźnicy drogowi będą musieli udowodnić, że aktywnie działają w państwie członkowskim, w którym są zarejestrowani. Nowe przepisy przewidują również wymóg powrotu pojazdów ciężarowych do bazy raz na osiem tygodni. Do unijnych przepisów odnoszących się do przewoźników drogowych włączono także lekkie pojazdy użytkowe o masie ponad 2,5 tony, co oznacza również, że zostaną one wyposażone w tachograf.

Jasne przepisy delegowania kierowców – równe wynagrodzenie

Nowe przepisy zapewnią przejrzyste ramy prawne, które pozwolą ujednolicić różne praktyki krajowe oraz zapewnić kierowcom uczciwe wynagrodzenie. Przepisy dotyczące delegowania kierowców mają zastosowanie także do kabotażu oraz przewozów międzynarodowych, z wyjątkiem tranzytu, przewozów dwustronnych oraz przewozów dwustronnych z dwoma dodatkowymi załadunkami i wyładunkami.

Więcej:
Trzy akty prawne:

  1. Rozporządzenie o dostępie do zawodu i do rynku»
  2. Rozporządzenie o czasie prowadzenie pojazdu, czasie odpoczynku i tachografach»
  3. Dyrektywa o egzekwowaniu przepisów i delegowaniu kierowców w transporcie drogowym»

 

Teksty przyjęte przez Parlament Europejski do zapoznania się tutaj»

 

Wejście w życie przepisów:
Przyjęte przepisy wejdą w życie po ich opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w nadchodzących tygodniach.

  • Przepisy dotyczące delegowania kierowców zaczną obowiązywać 18 miesięcy po wejściu w życie aktu prawnego.
  • Przepisy dotyczące czasu odpoczynku oraz powrotu kierowców do domu zaczną obowiązywać 20 dni po publikacji aktu prawnego.
  • Przepisy dotyczące powrotu pojazdów ciężarowych do bazy oraz innych przepisów odnoszących się do dostępu do rynku zaczną obowiązywać 18 miesięcy po wejściu w życie aktu o dostępie do rynku.

 

Źródło: europarl.europa.eu

MP/PSZ/MR