Zmniejszenie obciążeń, zachowanie płynności finansowej przedsiębiorstw oraz ochrona zatrudnienia i świadczenie postojowe – to główne cele pakietu ustaw, które składają się na tarczę antykryzysową podpisaną we wtorek , 31 marca br. przez prezydenta Andrzeja Dudę. Tarcza ta ma przeciwdziałać gospodarczym skutkom pandemii.

Podpisane zostały ustawy:

  1. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw;
  2. o zmianie niektórych ustaw w zakresie systemu ochrony zdrowia związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19;
  3. o zmianie ustawy o systemie instytucji rozwoju.

Broń przeciwko kryzysowi gospodarczemu
Tarcza jest pakietem rozwiązań przygotowanych przez rząd, mającym na celu ochronę polskiego państwa i obywateli przed kryzysem wywołanym pandemią koronawirusa. Opiera się na pięciu filarach:

I. Ochronie miejsc pracy i bezpieczeństwu pracowników
Pierwszy filar zakłada ochronę miejsc pracy polskich pracowników za pomocą szeregu rozwiązań, które umożliwią pracodawcom zachowanie etatów, m.in.: dopłaty do pensji, jednorazowe świadczenie gwarantowane z ZUS-u w wysokości do ok. 2000 zł brutto osobom samozatrudnionym i pracującym w oparciu o umowę zlecenie czy dzieło, pokrycie połowy wynagrodzenia minimalnego i składki ZUS dla firm, zasiłek opiekuńczy rodzicom dzieci do lat 8, zawieszenie spłaty kredytów. Wartość pomocy w tym filarze wynosi ok. 30 mld złotych.

II. Finansowaniu przedsiębiorców
W tym filarze, w ramach Tarczy oferowane są m.in.: bezzwrotne pożyczki dla firm, które utrzymają stałe zatrudnienie, odroczenie składek na ZUS i zaliczek podatkowych, automatyczny kredyt obrotowy, rozszerzenie programu gwarancji de minimis BGK dla MŚP, program Kapitał dla Bezpieczeństwa i Wzrostu Polskiego Funduszu Rozwoju, zwiększone finansowanie KUKE w zakresie ubezpieczeń obrotu handlowego w kraju i zagranicą, wsteczne rozliczenie straty podatkowej w PIT i CIT, zaniechanie poboru opłaty prolongacyjnej, zawieszenie podatku od sprzedaży detalicznej. Wartość pomocy w tym filarze wynosi ok. 74,2 mld złotych.

III. Ochronie zdrowia
Filar dla ochrony zdrowia zakłada m.in: rozszerzenie kanałów informacyjnych – Telefoniczną Infolinię Pacjenta i Infolinię dla Lekarzy, dofinansowanie rozbudowy infrastruktury i doposażenia systemu służby zdrowia, dodatkowe finansowanie cyfryzacji systemu opieki zdrowotnej, która obejmie m.in.: informatyzację podmiotów leczniczych, pilotaż e-usług NFZ czy rozbudowę szybkiego Internetu w 20 tys. w placówkach na terenach wiejskich. Wartość pomocy w tym filarze wynosi ok. 7,5 mld złotych.

IV. Wzmocnieniu systemu finansowego
Tarcza Antykryzysowa przewiduje uruchomienie specjalistycznych, targetowanych instrumentów dla rynku finansowego jak np.: Pakiet regulacyjny KNF i MF na który składają się między innymi obniżenie buforów kapitałowych przez Komitet Stabilności Finansowej, przesunięcie terminu rekomendacji R oraz uelastycznienie zasad szacowania strat na ryzyko kredytowe i rynkowe. Wartość pomocy w tym filarze wynosi ok. 70,3 mld złotych.

V. Inwestycjach publicznych
W ramach Tarczy powstaje Fundusz Inwestycji Publicznych, który zakłada priorytetowe obszary zwiększonych wydatków inwestycyjnych: infrastrukturę, modernizację szkół i szpitali, transformację energetyczną, cyfryzację, biotechnologię i farmację oraz politykę ochrony środowiska. Wartość pomocy w tym filarze wynosi ok. 30 mld złotych.

Wartość wsparcia
Szacowana całkowita wartość wsparcia w ramach Tarczy Antykryzysowej to 212 mld zł (blisko 10% PKB). Co się składa na tę kwotę?

  •  Gotówkowy komponent rządowy o wartości ok. 67 mld (2,9% PKB). Składają się na niego wydatki budżetu państwa, ZUS i funduszy celowych.
  • Płynnościowy komponent rządowy o wartości ok. 75,5 mld zł (3,3% PKB). Składają się na niego: wakacje kredytowe i odroczone daniny, a także finansowanie płynnościowe w postaci kredytów i kapitału głównie z wykorzystaniem instrumentów finansowych Grupy Polskiego Funduszu Rozwoju (PFR, BGK, KUKE, ARP).
  • Pakiet płynnościowy NBP o wartości ok. 70 mld zł, który zapewni niezbędną płynność i warunki kredytowe.

Informacyjna strona internetowa
Informacje o wszystkich narzędziach, jakie oferuje Tarcza, i sposobach wnioskowania o pomoc znaleźć można na uruchomionej przez rząd stronie internetowej: www.gov.pl/tarczaantykryzysowa.

Na stronie w szybki sposób można znaleźć narzędzia, informacje i produkty dedykowane dla przedsiębiorców, pracowników, organizacji społecznych i instytucji kultury, samorządów, rolników, a także przedstawicieli poszczególnych branż – transportowej, budowlanej, turystycznej. Witryna przekierowuje na strony, gdzie złożyć można elektroniczny wniosek w danej sprawie – z uwagi na złożoność wielu mechanizmów pomocowych oraz szeroką gamę oferowanych w pakiecie produktów, strona będzie cały czas ewoluowała.

Wyszukaj wsparcie dla swojej firmy – wnioski on-line»

Pytania i odpowiedzi
Komu przysługuje wsparcie i na czym polega? W jakim zakresie jest przyznawane? Odpowiedzi na te i inne pytania znajdują się na stronie rządowej w uzupełnianej na bieżąco zakładce „Pytania i odpowiedzi” .

Źródło: www.gov.pl/web/tarczaantykryzysowa

EW/MR