Do już ogłoszonych w zeszłym tygodniu przez marszałka województwa łódzkiego Grzegorza Schreibera form wsparcia kierowanych do przedsiębiorców z województwa łódzkiego, pojawiają się plany nowych programów wsparcia przedsiębiorców dotkniętych koronawirusem.

Przypomnijmy, iż dla przedsiębiorców, którzy skorzystali z pożyczek JEREMIE i JEREMIE 2 i w związku z epidemią COVID-19 znaleźli się w sytuacji utrudniającej spłatę zobowiązań kredytowych, możliwe będzie wydłużenie okresu finansowania, czyli czasu na spłatę pożyczek, a także wprowadzenie tzw. wakacji kredytowych, czyli przerwy w spłacie zobowiązań – na tę chwilę do 4 miesięcy. Można będzie też negocjować obniżenie oprocentowania pożyczek.

Jak poinformował marszałek Grzegorz Schreiber, jest także druga ważna propozycja – preferencyjne pożyczki dedykowane przedsiębiorcom z województwa łódzkiego, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji. Pożyczki o bardzo niskim oprocentowaniu – już od 0,1%, będą mogli zaciągać właściciel mikro, małych i średnich przedsiębiorstw z województwa łódzkiego najprawdopodobniej jeszcze w kwietniu. Pożyczki będą zawierać opcję karencji w spłacie oraz stosowanie wakacji kredytowych.

A co jeszcze?

Pakiet pomocowy BGK dla firm dotkniętych koronawirusem.

Firmy dotknięte trudną sytuacją związaną z pandemią COVID-19 będą mogły skorzystać ze specjalnych rozwiązań, które przygotowuje BGK we współpracy z ministerstwami i sektorem bankowym, a termin ich wprowadzenia uzależniony jest m.in. od przeprowadzenia zmian ustawowych, wymaganych notyfikacji KE, uzyskania zgód Komisji Nadzoru Finansowego oraz umów z bankami komercyjnymi i spółdzielczymi. Proponowany pakiet pomocy BGK dla przedsiębiorstw dotkniętych koronawirusem obejmuje: Systemy gwarancji, System dopłat i Wsparcie z wykorzystaniem funduszy unijnych.

1. Systemy gwarancji (udzielany według zmienionych zasad do końca 2020 roku)

 • Gwarancje de minimis – zmiany w programie to m.in.: zwiększenie zakresu gwarancji do 80 proc. kwoty kredytu, brak prowizji za gwarancję (za pierwszy roczny okres gwarancji), wydłużenie okresu gwarancji do 39 miesięcy dla kredytu obrotowego,  finansowanie zobowiązań wynikających z prowadzonej działalności gospodarczej. Dodatkowo BGK odstępuje od pobierania prowizji od gwarancji już istniejących i należnych w okresie do 31 grudnia 2020 roku. Z gwarancji będą mogły skorzystać firmy, które na 1 lutego 2020 roku nie miały zaległości w ZUS, US. Sytuację finansową firm oceniają banki kredytujące.
 • Gwarancje Biznesmax – skierowane do przedsiębiorstw z sektora MŚP. Przedsiębiorca musi spełniać jedno z 17 kryteriów lub realizować projekt wpisujący się w jedną z 10 kategorii inwestycji z efektem ekologicznym. Zmiany w programie gwarancji to:
  – możliwość objęcia gwarancją, stanowiącą pomoc de minimis, kredytu obrotowego odnawialnego, w tym kredytu odnawialnego w rachunku bieżącym na zapewnienie płynności finansowej    firmom innowacyjnym i efektywnym ekologicznie;
  – kredyty odnawialne nie muszą wykazywać związku z realizowaną lub zakończoną inwestycją i będą uruchamiane na prostszych zasadach – bez przedkładania w banku dokumentów finansowo-księgowych;
  – w przypadku gwarancji stanowiącej pomoc de minimis nie obowiązuje katalog kosztów kwalifikowalnych inwestycji i obowiązek przedkładania przez kredytobiorcę planu projektu     inwestycyjnego – kredyt udzielany jest na podstawie procedury banku i wykorzystywany na finansowanie zgodnie z celem określonym w umowie kredytu;
  – z gwarancji obejmującej odnawialny kredyt obrotowy, oprócz podmiotów innowacyjnych, mogą skorzystać również firmy efektywne ekologicznie, które wdrażały u siebie ekologiczne rozwiązania – wprowadzenie nowego podmiotowego kryterium dostępu;
  – wydłużenie do końca 2021 r. okresu obowiązywania 5 proc. stawki rocznej dla wyliczenia dopłaty do oprocentowania kredytu;
  – systemem dopłat do odsetek są objęte również kredyty odnawialne.
  Wnioski o gwarancje składane są w trybie ciągłym na dotychczasowych zasadach, a więc za pośrednictwem banków kredytujących.
 • Gwarancje z Funduszu Gwarancji Płynnościowych – dla średnich i dużych firm  dotkniętych skutkami pandemii COVID-19. Planowane rozwiązania: zabezpieczenie do 80 proc. kwoty kredytu (kwota gwarancji od 3,5 mln zł do 200 mln zł),  tylko do nowych lub odnawianych kredytów, kwota kredytu objętego gwarancją – do 250 mln zł, okres gwarancji – maksimum 27 miesięcy, przeznaczenie kredytu – zapewnienie płynności finansowej.Gwarancjami z Funduszu Gwarancji Płynnościowych będą mogły być zabezpieczone kredyty, dla których umowy kredytowe były zawierane od 1 marca 2020 r. Z gwarancji będą mogły skorzystać firmy, które na 1 lutego 2020 roku nie miały zaległości w ZUS, US i banku kredytującym.

Szczegóły: BGK – Systemy gwarancji»»

2. System dopłat

BGK pracuje nad systemem dopłat do oprocentowania kredytów bankowych dla przedsiębiorców dotkniętych skutkami pandemii COVID-19.
Planowane rozwiązania:
– dopłaty do oprocentowania
– rodzaj kredytu – kredyt obrotowy
– okres objęcia kredytu dopłatami – zakładamy maksimum 12 miesięcy

3. Wsparcie z wykorzystaniem funduszy unijnych

Firmy dotknięte trudną sytuacją związaną z pandemią COVID-19 będą mogły skorzystać ze specjalnych rozwiązań obejmujących wsparcie z wykorzystaniem środków unijnych oraz krajowych, które przygotowuje BGK we współpracy z ministerstwami i sektorem bankowym, a należą do nich: Kredyt na innowacje technologiczne, Program dla podmiotów sektora ekonomii społecznej (PES) i Pożyczki unijne.

Szczegóły:  BGK – Wsparcie z funduszy unijnych»»

Co to jest pomoc de minimis?
Bank Gospodarstwa Krajowego udziela gwarancji de minimis, które są świetną formą wsparcia finansowania firm z sektora MŚP. Bank gwarantuje zabezpieczenie spłaty kredytu obrotowego czy inwestycyjnego i co najważniejsze, dotyczy to również firm nie mających długiej historii kredytowej czy zabezpieczenia spłaty kredytu. Dzięki takiej gwarancji bank udzielający kredytu firmie wie, że zostanie spłacone zobowiązanie w części objętej gwarancją, stąd też łatwiej o uzyskanie przez przedsiębiorcę kredytu w takiej formie.

Źródło: www.lodzkie.pl. www.bkg.pl

PSz/MR