Podczas PAIH Forum Biznesu, które odbyło się 5.10.2002 w Warszawie miało miejsce podsumowanie udziału Polski w Wystawie Światowej EXPO 2020 w Dubaju.

W ramach sesji panelowej omówiono znaczenie Wystaw Światowych dla rozwoju polskiej gospodarki oraz podkreślono znaczenie Expo w promocji zagranicznej krajowych eksporterów. Zaprezentowano również plany związane z udziałem Polski w Expo 2025 Osaka, Kansai.

W drugiej części panelu nastąpiło wręczenie dyplomów uznania dla instytucji zaangażowanych w współtworzenie programu obecności Polski na Wystawie Światowej Expo 2020 Dubai. Wyróżnienie odebrali m.in. przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego.

Wystawa Województwa Łódzkiego w Pawilonie Polski na EXPO 2020 w Dubaju odbyła się w terminie 06-10.11.2022 r. pod hasłem „Województwo Łódzkie. Nowoczesność inspirowana tradycją”, a całość prezentacji regionu została zorganizowana w ramach projektu „Łódzkie dla biznesu – umiędzynarodowienie działalności przedsiębiorstw z Województwa Łódzkiego poprzez udział w Światowej Wystawie EXPO 2020 w Dubaju”, współfinansowanego ze środków pochodzących z Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.