Ministerstwo Cyfryzacji stworzyło wspólny projekt z Pocztą Polską, nową e-usługę.  Korespondencja dotrze do Was w wersji elektronicznej. Bezpiecznie, z zachowaniem tajemnicy korespondencji. Możesz odebrać list polecony bez wychodzenia z domu.

Dotyczy to tylko korespondencji z urzędu gminy, spółdzielni lub wspólnoty mieszkaniowej i wielu innych.
Nie otrzymasz pisma z sądów, prokuratur, organów ścigania, czy komorników sądowych. Po nie nadal trzeba udać się na pocztę.

Polecony do odbioru! Elektronicznie

Aby móc korzystać z e–usługi musisz posiadać Profil Zaufany –  przeczytaj jak jak to zrobić»»
Następnie utworzyć na portalu www.GOV.pl e-skrzynkę»» i wypełnić prosty formularz. Wpisać swój adres e-mail, numer telefonu i zaakceptować regulamin. Kolejny krok – podaj adres swojego zameldowania (na pobyt stały). Na podany adres poczty elektronicznej dostaniesz dane do pierwszego logowania do e-Skrzynki. Aktywuj skrzynkę i zacznij korzystać z usługi. Usługa jest bezpłatna.

W e-Skrzynce znajdziesz zeskanowaną kopertę oraz jej zawartość. Dodatkowo, po miesiącu od zeskanowania przesyłka trafi do Ciebie w swojej oryginalnej, papierowej formie (bez awizo, nie trzeba będzie iść po nią na pocztę).

Datą doręczenia przesyłki jest dzień, w którym pobierzesz plik z e-Skrzynki. Jeśli tego nie zrobisz, za datę skutecznego doręczenia uznany zostanie dzień zwrotu przesyłki. To dwa tygodnie od dnia następnego od zamieszczenia dokumentu w Twojej e-Skrzynce.

E-Usługa to rozwiązanie na czas pandemii i wychodzenia z najostrzejszych obostrzeń. Jest dostępna do 30 września 2020 r.

Ważne: bez Twojej decyzji i wiedzy nikt nie otworzy Twojego listu i go nie zeskanuje. Aby otrzymywać korespondencję w wersji elektronicznej musisz o to osobiście wystąpić.

Źródło: gov.pl

MDM/PSZ/MR