Od 6 października przedsiębiorcy z województwa łódzkiego, których firmy ucierpiały w związku z epidemią koronawirusa, będą mogli składać wnioski o dofinansowanie prowadzenia bieżącej działalności. Po anulowaniu pierwszego konkursu na tzw. kapitał obrotowy wprowadzone zostały też nowe zasady udzielania dotacji. Przedstawili je we wtorek (29 września) marszałek województwa łódzkiego Grzegorz Schreiber oraz dyrektor Centrum Obsługi Przedsiębiorcy Łukasz Stajuda.

– Przede wszystkim odchodzimy od zasady kto pierwszy, ten lepszy, ale wprowadzamy punktację wniosków – mówił na konferencji prasowej marszałek Grzegorz Schreiber. Przychylamy się w ten sposób do postulatów osób, które do takiej formuły nas przekonywały – podkreślał marszałek.

Marszałek zaznaczył przy tym, że konkurs adresowany jest do firm, które potrafią wykazać, że ich kłopoty wynikają z pandemii, mają siedzibę na terenie województwa łódzkiego i będą w stanie wykazać 30-procentowy spadek przychodów w ciągu dwóch miesięcy. A im większy on będzie – tym większa liczba punktów.

Nabór wniosków o dofinansowanie rozpoczyna się 6 października 2020 r., a zakończy 12 października 2020 r. o godz. 16.00.
Rejestracja Wnioskodawców w Generatorze wniosków będzie możliwa do dnia 5 października 2020 r. Wniosek o dofinansowanie przesłany przez Wnioskodawcę zarejestrowanego po tym terminie pozostanie bez rozpatrzenia.
Kolejność złożenia wniosków nie będzie brana pod uwagę przy tworzeniu listy projektów wybranych do udzielenia wsparcia.

Zarząd Województwa Łódzkiego przeznaczył na konkurs ponad 57 mln zł. Przedsiębiorcy mogą starać się o bezzwrotną dotację na 3 miesiące działalności. Jej maksymalną wysokość określa rozporządzenie Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z 28 kwietnia 2020 r. w sprawie udzielania pomocy w formie dotacji w ramach programów operacyjnych w celu wspierania polskiej gospodarki w związku z wystąpieniem pandemii COVID-19.

Nabór w generatorze wniosków zostanie udostępniony 6 października 2020 r. (Generator Wniosków).
Wezwanie do naboru – kliknij.
Wniosek do pobrania – kliknij.
Szczegóły wypełniania wniosku – kliknij.

Więcej informacji na temat programu oraz wszystkie dokumenty konkursu:
2.3 Zwiększenie konkurencyjności MŚP / 2.3.1: Innowacje w MŚP – 29.09.2020

 

Źródło: lodzkie.pl, Centrum Obsługi Przedsiębiorcy

PSZ