Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości od czerwca br. prowadzi nabór do programu ,,Nowy start”. Obejmuje on cztery projekty szkoleniowo-doradcze, z których mogą skorzystać przedsiębiorcy, którzy po wcześniejszym niepowodzeniu swojego biznesu podjęli decyzję o ponownym wejściu na rynek. Oferowane szkolenia mają pomóc w przystosowaniu profilu działalności nowopowstałej firmy do zmieniającej się sytuacji na rynku, a także w poznaniu i zrozumieniu przyczyn wcześniejszej porażki.

Dotacja w programie wynosi 100%, jest sfinansowana w ramach działania 2.21 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Szkolenia mają pomóc przekuć porażkę w sukces!

Kto może skorzystać z programu?
 • przedsiębiorcy z sektora MŚP, którzy ponownie rozpoczęli działalność gospodarczą.
  Warunek: ich wcześniejsza działalność gospodarcza została zakończona w ciągu 24 miesięcy przed przystąpieniem do programu, a w okresie 6 miesięcy podjęli nową jednoosobową działalność lub zostali wspólnikami spółki,
 • przedsiębiorcy z sektora MŚP, którzy ponownie rozpoczęli działalność.
  Warunek: ich wcześniejsza działalność gospodarcza była aktywna przez minimum 18 miesięcy, a zaprzestali jej prowadzenia w ciągu 24 miesięcy przed przystąpieniem do projektu.
Znajdź program dla siebie
 • Akademia pozytywnej zmiany: skierowany jest do 200 przedsiębiorstw.
  Program obejmuje kompleksową pomoc szkoleniowo-doradczą, która ułatwić ma powrót na rynek. Składa się na niego cykl spotkań z indywidualnymi analizami potrzeb przedsiębiorcy oraz wsparcie psychologiczne i coaching.
  Nabór: do 30 czerwca 2021 r.
 • Profesjonalny restart: może z niego skorzystać 200 właścicieli przedsiębiorstw.
  Projekt umożliwi pozyskanie nowych kompetencji lub ich zwiększenie w zakresie zarządzania i prowadzenia własnej firmy.
  Nabór: do 31 grudnia 2021 r.
 • Nowy start – nowe perspektywy: skierowany jest do 400 pracowników z sektora MŚP.
  Program obejmuje szkolenia i doradztwo z zakresu m.in. zarządzania, finansów i umiejętności interpersonalnych. Celem szkoleń jest zwiększenie wiedzy i zdolności adaptacyjnych z zakresu prowadzenia i zarządzania przedsiębiorstwem.
  Nabór: do 30 maja 2022 r.
 • Ster na cel: program skierowany jest do przedsiębiorców z 3 województw – łódzkiego, mazowieckiego oraz lubelskiego. Program obejmuje wykonanie analizy przyczyn wcześniejszych niepowodzeń przedsiębiorcy i uzupełnienie zbadanych braków umiejętności i kompetencji.
  Nabór: do 30 listopada 2022 r.
Na co możesz przeznaczyć dofinansowanie?
 • analizę przyczyn wcześniejszego niepowodzenia,
 • rozwój kompetencji biznesowych i interpersonalnych, aby uniknąć porażki,
 • przeszkolenie zatrudnionych pracowników,
 • pomoc w przystosowaniu się do nieustannie zmieniających się warunków rynkowych.

 

Więcej informacji»

 

Źródło: PARP

MM/PSZ/MR